Zespół Akt Archiwum Zabiełłów

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

INWENTARZ

 

Zespołu (zbioru) akt Archiwum Zabiełłów

 

z lat 1501–1926

 

 

Nr zespołu

383

 

 

Archiwum Rodzinne Zabiełłów przechowywane jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Zbiór zawiera akta z lat 1501-1926. Kolekcja składa się z dokumentów rodzinnych, akt osobowych, dokumentów majątkowych, gospodarczych, przywilejów rodzinnych, korespondencji, a także dokumentów rodzin spokrewnionych i związanych z rodziną Zabiełłów. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM ZABIEŁŁÓW

 

 

 

  ZABIELŲ archyvas

 

 

Herb Topór Zabiełłów wykonał Bastianow.

Aktualności