Zespół Akt Archiwum Tyzenhauzów

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

INWENTARZ

 

Zespołu (zbioru) akt Archiwum Tyzenhauzów 

 

z lat 1375–1915

 

 

Nr zespołu

351

 

 

Archiwum Rodzinne Tyzenhauzów przechowywane jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie od 1951 roku. Zawiera ono akta rodzinne, osobiste, majątkowe: Postaw, Wiżun, Kroszt, Dubrowal, gospodarcze, przywileje rodowe, działy spadkowe, a także materiały dotyczące Tyzenhauzów zamieszkujących Inflanty. Dodatkowo w zbiorze znajdują się dokumenty rodzin spokrewnionych: Effernów, Korffów. W archiwum przechowywana jest także korespondencja rodzinna, głównie Benedykta Tyzenhauza, starosty wiłkomierskiego i Antoniego Tyzenhauza podskarbiego nadwornego litewskiego. W zbiorze przechowywane są również akta dotyczące Inflant w okresie XVI–XVIII wieku. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM TYZENHAUZÓW

 

 

 

Herb Bawół Tyzenhazów wykonał Bastianow.

Aktualności