Zespół Akt Archiwum Przezdzieckich

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

INWENTARZ

 

Zespołu (zbioru) akt Archiwum Przezdzieckich 

 

z lat 1501–1898

 

 

Nr zespołu

352

 

 

Archiwum Rodzinne Przezdzieckich przechowywane jest przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zbiór składa się z dokumentów majątkowych m.in. Szemetowszczyzny, Czarny Ostrów, a także ziem znajdujących się na Mazowszu i Podolu. Dodatkowo archiwum zawiera akta rodzin: Hylzenów i Mostowskich. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM PRZEZDZIECKICH

 

 

 

Herb Roch III Przezdzieckich wykonał Bastianow.

Aktualności