Zespół Akt Archiwum Potockich

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

INWENTARZ

 

Zespołu (zbioru) akt Archiwum Potockich z Radzynia

 

z lat 1478–1823

 

 

Nr zespołu

334

 

 

Archiwum Rodzinne Potockich z Radzynia powstało dzięki pracy Eustachego Potockiego, generała artylerii koronnej i jego żony Marianny Kątskiej. Obejmuje ono dokumenty Eustachego i Marianny, a także poprzednich właścicieli majątku radzyńskiego. Ponadto archiwum zawiera akta rodzin spokrewnionych z Potockimi m.in. dokumenty Jerzego Potockiego z Podhajec, jego żony Konstancji Podberskiej primo voto Zamoyskiej; akta Jana St. Kątskiego i Wiktorii ze Szczuków; Marcina Kątskiego, generała artylerii koronnej i Urszuli Denhoffowej; Stanisława A. Szczuki, podkanclerzego litewskiego i Konstancji Potockiej; Jana B. Potockiego i Heleny Męcińskiej; Krzysztofa Potockiego oraz częściowe archiwa rodzin: Hornostajów, Drohojowskich oraz Lubomirskich. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM POTOCKICH Z RADZYNIA

 

 

 

Herb Pilawa Potockich wykonał Bastianow.

Aktualności