Zespół Akt Archiwum Poniatowskich

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

INWENTARZ

 

Zespołu (zbioru) akt Archiwum Rodzinne Poniatowskich

 

z lat 1358–1800

 

 

Nr zespołu

345

 

 

Archiwum Rodzinne Poniatowskich przechowywane jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Zbiór zawiera akta z lat 1358-1800. Kolekcja składa się z: rejestrów i sumariuszy archiwalnych, akt ogólno-majątkowych rodziny Poniatowskich, akt Stanisława Poniatowskiego, kasztelana krakowskiego (Dobra, Kasa, Funkcje publiczne, Papiery osobiste i rodzinne), Akta majątkowe i osobiste króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Raptularze rachunków osobistych Stanisława Augusta Poniatowskiego, Akta nie związane z rodziną ani dobrami Poniatowskich. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM PONIATOWSKICH

 

 

 

Herb Ciołek Poniatowskich wykonał Bastianow.

Aktualności