Zespół Akt Archiwum Platerów

 

Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

INWENTARZ

 

Zespołu (zbioru) akt Archiwum Platerów z Antuzowa

 

z lat 1501–1913

 

 

Nr zespołu

373

 

 

Archiwum Rodzinne Broel-Platerów, w którym przeważają dokumenty: Jana Andrzeja, Fabiana, Jana Ludwika i Kaspra. Ponadto w zbiorze znajdują się akta rodzinno-majątkowe i gospodarcze Platerów oraz dokumenty dotyczące posiadanych przez nich majątków: Antuzowa, Dusiat, Grawenburga, Owile, a także ziem położonych w powiecie wiłkomierskim, kowieńskim, poniewieskim. W archiwum Platerów znajdują się również częściowe akta rodzin spokrewnionych z Platerami m.in. Tyzenhauzów, Holczurów, Giedroyciów. Cennym dokumentem w zbiorze Platerów jest własnoręcznie podpisany akces przystąpienia do powstania listopadowego przez Emilię Plater. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM PLATERÓW Z ANTUZOWA

 

 

 

PLIATERIŲ archyvas

 

 

Herb wł. Platerów wykonał Bastianow.

Aktualności