Zespół Akt Archiwum Młynowskiego Chodkiewiczów

Archiwum Narodowe w Krakowie

 

ARCHIWUM MŁYNOWSKIE CHODKIEWICZÓW

 

1499–1932

(Zespół Nr 630)

 

opracowała Sławomira Pełeszowa

Inwentarz przyjęty na posiedzeniu

Komisji Metodycznej przy Archiwum

Państwowym w Krakowie

dnia 19 maja 1976 r.

 

 

WSTĘP

Archiwum zawiera akta oryginalne od 1499 do 1932 r., odpisy natomiast sięgają 1463 roku. Przeważają akta drugiej połowy XVIII i początków XIX stulecia, późniejsze występują w minimalnych ilościach. W wielu partiach akta są uszkodzone i bardzo zniszczone. Niewątpliwie wymagają natychmiastowej konserwacji. W zespole występują przede wszystkim języki: polski, łaciński, ruski i rosyjski; rzadziej: francuski, niemiecki, angielski i włoski. Terytorialnie materiał źródłowy obejmuje wschodnią część dawnej Rzeczypospolitej. Całe Archiwum Młynowskie jest zdekompletowane i trudno jest podać rozmiar strat, jakie to archiwum poniosło w czasie pierwszej wojny światowej, albowiem nie ma żadnych ścisłych danych mówiących o jego objętości przed 1920 rokiem. Obecnie obejmuje ok. 96 mb akt w Archiwum Państwowym w Krakowie i ok. 6 mb akt w Muzeum Narodowym w Krakowie. Czytaj więcej!

 

 

ZESPÓŁ AKT ARCHIWUM MŁYNOWSKIEGO CHODKIEWICZÓW

 

 

 

Herb wł. Chodkiewiczów wykonał Bastianow.

Aktualności