Galeria portretów i malarstwa

Galeria portretów i malarstwa

 

 

 

 

Geneza znakomitej kolekcji malarstwa ulokowanej przez hrabiów Kossakowskich w warszawskim pałacu przy ulicy Nowy Świat 19 sięga czasów petersburskich i innego pałacu – siedziby de Lavalów w Petersburgu, gdzie przyszła na świat hrabina Aleksandra Kossakowska Laval de la Loubrerie. Aleksandra odziedziczyła pokaźną część kolekcji petersburskiej i ulokowawała ją w Warszawie w kolekcji Kossakowskich. Wiele inych obrazów z pałacu petersburskiego dziś znajduje się w zbiorach słynnego Ermitażu.

Galeria Kossakowskich w Warszawie przeszła później na własność syna Aleksandry i Szczęsnego – Stanisława Kazimierza, który połączył ją w Wojtkuszkach z tamtejszym pięknym zbiorem portretów rodzinnych i historycznych, a także obrazów różnych pomniejszych szkół malarskich.

W kolejnych latach przewieziona w znacznej części do Brzostowicy Wielkiej pod Grodnem jako własność najstarszego syna Stanisława Kazimierza, Józefa Kossakowskiego , w latach ostatniej wojny rozproszona została po świecie.

W szczytowych latach swej wielkości Galeria Kossakowskich obejmowała kilkaset obrazów, z czego najwartościowsza setka została zinwentaryzowana w 1865 roku w oficjalnym spisie, dzięki któremu dziś możemy bez wątpliwości ustalić, iż galeria zawierała płótna Tycjana, Rembrandta, Van Dycka, Permegianino, Carlo Dolci, Murilla, Canaletta i wielu innych.

Będący w posiadaniu Muzuem Narodowego we Wrocławiu portret Ludwiki Potockiej wyszedł spod pędzla Jana Chrzciciela Lampiego starszego, zaś portrety hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego litewskiego Fryderyka Czartoryskiego oraz Pawła Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego, malowane około 1780 roku są przypisywane Konstatntemu Aleksandrowiczowi ze szkoły Baciarellego.

Aktualności