Aleksandra de Laval de la Loubrerie

Aleksandra de Laval de la Loubrerie

 

Pewnego razu car Piotr I Wielki przeprawiając się przez rzekę Wołgę zwrócił uwagę na trzech młodych mężczyzn, przewoźników z Symbirska – braci Twierdiszew oraz ich szwagra Iwana Siemionowicza Miasnikowa. Car nakłonił młodych mężczyzn, aby porzucili ciężką pracę i udali się za Ural, gdzie znajdowały się bogate tereny obfitujące w miedź i żelazo. Na drogę dał im 500 rubli i obiecał, że wszystko, co zdołają na dzikim wschodzie odkryć, stanie się ich własnością. I tak pod koniec życia trzech prostych nadwołżańskich przewoźników stało się właścicielami 8 kopalń, fabryk oraz 66 tys. robotników. Z czasem wszyscy trzej uzyskali też szlachectwo. Bracia Twierdiszew zmarli bezpotomnie, lecz Miasnikow będący mężem ich siostry miał cztery córki, które po jego śmierci odziedziczyły cały majątek.

Dzięki bajecznym posagom córki Miasnikowa korzystnie wyszły za mąż. Jedna z nich, Katarzyna, poślubiła Grigorija Kozickiego – sekretarza carycy Katarzyny II. Z małżeństwa tego urodziły się Anna – żona księcia Aleksandra Michajłowicza Białosielskiego-Białozierskiego oraz Aleksandra – żona francuskiego emigranta Jana Franciszka Lavala, który podczas rewolucji francuskiej zbiegł do Petersburga, gdzie uzyskał od Katarzyny II potwierdzenie swojego stopnia kapitana armii francuskiej oraz stanowisko sekretarza Płatona Zubowa. Z małżeństwa tego urodziły się cztery córki, z czego Aleksandra de Laval urodzona 21 października 1811 roku, poślubiła Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego.

W 1850 roku, w Petersburgu zmarła Aleksandra Kozicka hrabina de Laval, matka Aleksandry hrabiny Kossakowskiej, pozostawiając ogromną fortunę oddziedziczoną po rodzicach oraz mężu. Aleksandrze przypadły ziemie rolne, kopalnie miedzi, imponująca galeria malarstwa, której znaczące fragmenty znajdują się dziś w kolekcji słynnego rosyjskiego Ermitażu oraz klejnoty, które przez kilka kolejnych pokoleń rozwiązywały wiele życiowych trudności potomków hrabiny. Łączna wartość biżuterii otrzymanej przez Aleksandrę wynosiła 10 635 rubli, zaś wartość galerii wyceniano niemal na dwa razy tyle.

Otrzymany spadek oraz pokaźne dochody z rosyjskich majętności pozwoliły Aleksandrze zakupić w 1853 roku pałac w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19. Pałac wraz z przylegającym parkiem hrabina nabyła za kwotę 56 732 rubli srebrnych i 1½ kopiejki. Uzyskiwane dochody z pałacu warszawskiego oraz rosyjskich majętności pozwoliły hrabinie Kossakowskiej na wystawne życie w Warszawie oraz w Wojtkuszkach. W salonach warszawskiego pałacu Aleksandra gościła znamienite osobistości m.in. cara rosyjskiego Aleksandra II, Otto Bismarcka oraz przedstawicieli sztuki i znaczących rodów arystokratycznych. Mimo wierności cerkwi prawosławnej, Aleksandra wychowała swego jedynego syna Stanisława Kazimierza w duchu katolickim, zgodnie z wolą męża. Mimo wierności cerkwi prawosławnej, Aleksandra wychowała swego jedynego syna Stanisława Kazimierza w duchu katolickim, zgodnie z wolą męża. Dwujęzyczna, francusko-rosyjska Aleksandra, wielka dama o wielkim, europejskim duchu, utrzymywała kontakty z europejskimi myślicielami m. in. Balzackiem i Alfredem de Vigny.

Aleksandra zmarła w Warszawie 21 czerwca 1886 roku, lecz pochowana została w Wojtkuszkach. Jedna z gazet przedstawiająca osobę hrabiny Kossakowskiej napisała:

„Aleksandra z Lavalów hr. Stanisławowa Kossakowska zmarła w Warszawie d. 21 b. m. Choć obcego pochodzenia, pani ta była wzorem polskiej gościnności i umiała zamienić dom, któremu przewodniczyła, na instancyę towarzyską, wielkiej społecznej doniozłości. Z jakiejkolwiek strony kraju przybywano do stolicy, pierwsze otwierały się te podwoje, a wszyscy zachować musieli wdzięczne wspomnienie tego wyjątkowego ogniska z cechą wysoce europejską, a gruntem rodzimym, oraz wspomnienie postaci wielkiej pani, która światowość umiała połączyć z wyjątkową wiernością w przyjaźni, ujmującą serdecznością, z zrozumieniem potrzeb społeczeństwa i tych zadań, jakie w sferze towarzyskiej w najtrudniejszych nawet warunkach kraju przypada domom przewodniczące zajmującym stanowisko”.

Aktualności