PL_1018_1870 Archiwum Książąt Puzynów

  Sygnatura Nazwa Data Liczba skanów
 1. PL_1018_1870_001 Genealogia książąt Puzynów i rodzin spokrewnionych 1740-1805 32
 2. PL_1018_1870_002 Wypisy z ksiąg grodzkich powiatu upickiego 1645-1765 15
 3. PL_1018_1870_003 Wypisy z ksiąg ziemskich powiatu upickiego 1814 3
 4. PL_1018_1870_004 Wypisy z ksiąg ziemskich powiatu kowieńskiego 1783 2
 5. PL_1018_1870_005 Wypisy z ksiąg grodzkich trockich 1783 2
 6. PL_1018_1870_006 Dokumenty dotyczące Departamentu Wojskowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1780-1787 32
 7. PL_1018_1870_007 Wspomnienia, pamiętniki, noty prywatne Nieznane 92
 8. PL_1018_1870_008 Prace naukowe Nieznane 47
 9. PL_1018_1870_009 Teksty literackie, sztuki teatralne 1918 - 1946 150
 10. PL_1018_1870_010 Dokumenty Józefa Edwarda Puzyny 1920 - 1948 54
 11. PL_1018_1870_011 Dokumenty Aleksandry z Chrapowickich Puzyny 1940 - 1941 3
 12. PL_1018_1870_012 Korespondencja 1710-1948 50
 13. PL_1018_1870_013 Dokumenty majątkowo-gospodarcze 1520-1798 40
 14. PL_1018_1870_014 Dokumenty rodziny Suzinów 1750 r. 5
 15. PL_1018_1870_015 Dokumenty rodziny Szyszło 1774 - 1841 14
 16. PL_1018_1870_016 Szkice i rysunki Nieznane 3
 17. PL_1018_1870_017 Miscellanea 1764 - 1770 35
Aktualności