...

Pałac od ogrodu

...

Pałac od Raju

...

Sala jadalna z widokiem na portrety polskich królów

...

Buduar niebieski z p. Łempicką i Stasiem

...

Dom Ekonomski na folwarku

...

Buduarek ze Stasiem

...

Schody paradne

...

Laboratorium fotograficzne z p. Krajewskim

...

Fasada plebanii

...

Kamera z p. Szulewiczem

...

Choinka gwiazdkowa 1894 r.

...

Pałac od dziedzińca

...

Murowanka nad sadzawką

...

Dolina Karpacka

...

Oficyna od raju

...

Cmentarz, brama główna

...

Kościół

...

Łaźnia i kuźnia

...

Jedna z bram pałacu wojtkuskiego

...

Stajnia, sadzawka i droga do Pałacu

...

Pałac od dolnej sadzawki

...

Dachy (pałac Montwiłłów widać) z wieży

...

Wiatrak (z wieży)

...

Wnętrze kościoła podczas uroczystości Bożego Ciała

...

Alleja lipowa

...

Wschody i korytarz

...

Salonik niebieski

...

Dawny sypialny (obecnie Hr. Plater)

...

Sypialny pokój

...

Pałac od Wiatraku

...

Była fabryka cukru, obecnie magazyn

...

Folwark z raju e statuą Ewy

...

Studnia stajenna, dom Ekonomski i czworak

...

Pałac ze stajnią z pola

...

Cegielnia

...

Pałac z oranżeryą od stajni

...

Wąwóz "Wielona" ze schodkami

...

Wieś Wojtkuny z grupą włościan

...

Miasteczko Wojtkuszki od Wiłkomierza

...

Krzyż hr. Michaliny od Pałacu

...

Wnętrze Kościoła Wojtkuskiego. Wielki Ołtarz

...

Willa "Jadwisia" w Piwonii

...

Salon Wojtkuski, od sali jadalnej

...

Napełnianie wodą sadzawki V średniej

...

Sadzawka V rzeczna

...

Sadzawka III Kamienna po ukończeniu

...

Sadzawka

...

Nowa altana (z grupą)

...

Oranżerya i inspekta

...

Sadzawka II nowogórna

...

Odnawianie karety na gumnisku

...

Zdjęcie dokonane teleobjektywem. Las Ponyliński

...

Zdjęcie dokonane teleobjektywem. Kościół

...

Pałac od bramy

...

Kościół Wojtkuski po zupełnem odnowieniu. 3 ołtarze

...

Szwajcarnia z Pp. Hrabiostwem

...

Kopanie sadzawski "Gopło"

...

Wielona

...

Salon (z panem Hrabią)

...

Gopło

...

Folwark Antokol I Dom

...

Pałac od ogrodu z p. Skrzyńskim

...

Fol. Wolnomyśl, dom i folwark

...

Osada leśna Brzozówka

...

Osada leśna Wicina

...

Osada leśna Aleksandrowo

...

Zaścianek Gabry

...

Folwark Miegucie Stare, dom

...

Folwark Szejbaki, dom

...

Szwajcarnia ze zbrojami

...

Nowa droga do Gopła

...

Nowy grzyb z grupą

...

Zdjęcie Teleobjektywem. Kościół i Poszylin

...

Gopło pod śniegiem

...

Pokój pana Stanisłwa. Ściana z łóżkiem

...

Pokój litera B

...

Tło

...

Klomb i sadzawka (z góry)

...

Muzeum, drzewo skamieniałe

...

Altanka w Łabach od drogi (Goerzem)

...

Łaby

...

Łaby

...

Pod grzybem w Parku

...

Dolina Szwajcarska od Kitówki

...

Linja od Pałacu na gościniec

...

Karta pocztowa z p. Hrabią

...

Sala jadalna, szafa środkowa

...

Borsuki przy jamach w Łabach

...

Altana i most nad Gopłem

...

Sadzawka i Stajnie

...

Wiatrak

...

Kościół z tronem biskupim

...

Pałac 18x24 Trypletem

...

Droga

...

Wielona (zła kopia)

...

Stajnia i sadzawka

...

Salon wojtkuski (b. dobra)

...

Polowanie z lisem

...

Kitówka (z Ceplińskim)

...

Sadzawka zabrowarna

...

Las Piwoński pod śniegiem

...

Pałac od ogrodu pod śniegiem

...

Widok od altanki (z krówkami)

...

Salon

...

Las Wolnomyśl, nad wodą

...

Las Wolnomysl, z leśnikiem

...

Lis, wychodzący z za pnia

...

Kuropatwa

...

Front pałacu z herbami

...

Na obławie

...

Las Piwoński

...

Dom Piwoński z grupą

...

Pałac ze strony ogrodu

...

Muzeum, elektrotechnika

...

Kaplica w pałacu wojtkuskim

...

Park w Wojtkuszkach

...

Zwózka siana w parku wojtkuskim

...

Droga w lesie

...

Lis na polance

...

Kominek w małym saloniku

...

Pałac od ogrodu

...

Sala jadalna podczas kolacyi

...

Salon od gabinetu

...

Salon od gabinetu z p. Ilnickim

...

Pałac z oranżeryą od ogrodu koło inspektów z p. Hrabią i ks. Malinowskim

...

Pałac od gościńca Wileńskiego z powozikiem

...

Herby i zbroje na schodach z grupką

...

Laboratorium z p. Krajewskim i p. Zawiszą

...

Bok plebanii z częścią kościoła

...

Stajnia pałacowa od ogrodu

...

Pałac od ogrdu zimą

...

Święcona Wielkanocne w gabinecie

...

Obora i parnik

...

Dolina Szwajcarska, z drogi

...

Brama, prowadząca na folwark

...

Cmentarz, mała bramka, pomnik Anulki

...

Most djabelski w gąskach

...

Pałac od wjazdu

...

Las i miasteczko (zła klisza) z pola

...

Stajnia pałacowa z sadzawką

...

Krzyż hr. Michaliny z za sadzawki

...

Oficyna z wieży

...

Łąki porzelińskie (z wieży)

...

Laboratoryum fotograficzne

...

Altanka w ogrodzie

...

Wschody

...

Salonik niebieski

...

Centralne archywum

...

Gabinet z galeryą portretów rodzinnych

...

Święcone Wielkanocne w 1896 r.

...

Oranżerya Pałacowa

...

Wieża Palacowa i oficyna

...

Cieplarnia

...

Gumno i odryna od pola

...

Wiatrak

...

Brama środkowa

...

Dąb ze Statuą Najświętszej Panny

...

Wieś Wojtkuny, chata i rodzina Parokasa

...

Miasteczko Wojtkuszki od mogiłek

...

Granica Wojtkuszek od Wiłkomierza

...

Wnętrze Kościoła Wojtkuskiego. Serce Jezusa

...

Salon Wojtkuski, arkada

...

Wieża, podczas zakładania nowych ryn

...

Wodospad

...

Sadzawka V Rzeczna z widokiem na pałac

...

Widok na pałac od Sadzawki VI starodolnej

...

Widok na pałac od sadzawki VI starodolnej

...

Nowe altany od drogi

...

Altanka od dołu

...

Sadzawka kamienna

...

Żniwa

...

Zdjęcie dokonane teleobjektywem. Wieża

...

Zdjęcie dokonane teleobjektywem. Most przy bramie

...

Kościół Wojtkuski po zupełnym odnowieniu. Wielki Ołtarz

...

Salon od gabinetu

...

Sadzawka przed stajnią

...

Kopanie sadzawki "Gopło"

...

Wielona

...

Szafy z bielizną

...

Gopło

...

Kominek w Szwajc. ze zbrojami

...

Most i sadzawka starogórna z p. Skrzyńskim

...

Fol. Wolnomyśl, ogólny widok

...

Folwark Dziewałtów, ogólny widok

...

Folwark Alkany

...

Folwark Stanisławów

...

Folwark Mosznia

...

Folwark Miegucie Nowe, ogólny widok

...

Dom w folw. Antokol II

...

Szwajcarnia ze zbrojami

...

Żwirowe jamy (z grupą)

...

Szwajcarnia z p. Hrabią i p. Dowgiałło

...

Szwajcarnia z panią Hrabiną

...

Pokój pana Stanisława. Przybory myśliwskie

...

Pokój litera M

...

Pokój litera K łóżka

...

Nowa altanka (od Gopła)

...

Klomb i sadzawka

...

Muzeum, elektrotechnika

...

Dąb "Staruszek" w Łabach

...

Łaby

...

Altanka "Kitówka" w Łabach

...

Most nad Gopłem z grupą

...

Kitówka od dol. Szwajcarskiej

...

Pałac od ogrodu

...

Karta pocztowa bez p. Hrabiego

...

Zbroje w Szwajcarni

...

Borsuki przy jamach w Łabach

...

Dolina Szwajcarska

...

Rynsztunek myśliwski

...

Kląb (dobry)

...

Pałac od frontu Goerzcem

...

Pałac od ogrodu Goerzem

...

Kitówka z grupą

...

Poszylin od Wiłkomierza "Perorto"

...

Salon wojtkuski

...

Krowy na polu

...

Polowanie z lisem

...

Brama Cmentarna

...

Salon od Gabinetu (z portretami)

...

Las pod śniegiem. Droga

...

Eksplikacye wszystkich dóbr

...

Dwuskibowiec

...

Krówka i owce, kopia

...

Las Wolnomyśl, fura drewna

...

Pałac z Wielony (źle)

...

Lis, dostający kuropatwy

...

Oranżerya, zamieniona na salę jadalną

...

Wywrócona stara wierzba przed wieżą

...

W Łabach

...

Las Piwoński

...

Napełnianie wodą sadzawki V średniej

...

Pałac z górnej sadzawki

...

[Pokój w pałacu wojtkuskim]

...

Park wojtkuski

...

Sadzawki w parku wojtkuskim

...

Fontanna w parku wojtkuskim

...

Las Wolnomyśl, nad wodą

...

Borsuki przy jamach w Łabach

...

Stolarnia w Wojtkuszkach

...

Linja Wiłkomierska z parku

...

Sala jadalna z p. Krajewskim

...

Salon od sali jadalnej

...

Ołtarz w kaplicy pałacowej

...

Kościół Wojtkuski i miasteczko od pola pod pałacem, z p. Hrabią

...

Pałac od kościoła z pola z p. Hrabią

...

Schody paradne, widok na zbroje

...

Wnętrze kościoła Wojtkuskiego

...

Szwajcarnia od schodów paradnych

...

Domy fabryczne od obory

...

Oficyna od Pałacu

...

Święcone Wielkanocne w gabinecie

...

Brama na gumowisko

...

Dolina Karpacka

...

Część pałacu od wieży z grupką służby

...

Widok na krzyż hr. Michaliny

...

Most i brama Wileńska

...

Droga wjazdowa

...

Gołębnik i Łaby, z pola

...

Oficyna od ogrodu

...

Pałac od ogrodu z boku z p. Dombrowiczem

...

Kaplica w Maju

...

Kościół z wieży

...

Laboratoryum fotograficzne

...

Choinka 1895 r.

...

Wschody z grupką

...

Gabinet (bez powiększeń)

...

Gabinet z dużemi fotografiami

...

Gabient z galeryą portretów rodzinnych

...

Pałac od raju

...

Część Pałacu z oranżeryą

...

Obora folwarczna

...

Pałac i folwark od gumna

...

Folwark od pola

...

Pałac od wjazdu Wileńskiego

...

Pałac z wąwozu "Wielona"

...

Gołębnik na polu

...

Dolina Szwajcarska w Łabbach

...

Plebanja. Pokój bawialny

...

Osada Łowczego

...

Wnętrze Kościoła Wojtkuskiego. Ołtarz Najświętszej Panny

...

Salon Wojtkuski, galerya obrazów

...

Dom Piwoński z grupą

...

Sadzawka IV średnia

...

Sadzawka III Kamienna

...

Sadzawka

...

Sadzawka z robotnikami oraz łabędziami

...

Grzyb

...

Altanka nad sadzawką

...

Altanka

...

Linja Wiłkomierska teleobjektywem

...

Zdjęcie dokonane teleobjektywem. Wieża

...

Nowy skład ogrodowy od oranżeryi

...

Kościół Wojtkuski po zupełnem odnowieniu. Ołtarz P. Jezusa

...

Pokój B

...

Pałac od dziedzińca z p. Łęskim w oknie

...

Pałac od ogrodu

...

Salonik żółty z kominkiem

...

Szafy z bielizną

...

Gopło z robotnikami na cyplu

...

Gopło z grobli

...

Nowa altana w ogrodzie nad Gopłem

...

Folwark Kossaki, folwark

...

Folwark Dziewałtów, dom

...

Folwark Józefów, dom

...

Osada leśna Borówka

...

Folwar Mosznia, dom

...

Folwark Miegcie Nowe, dom

...

Toninka w swoim pokoju

...

Nowy grzyb nad Gopłem widokiem na sadzawkę i altanę

...

Żwirowe jamy (z grupą)

...

Szwajcarnia z p. Hrabią i Dudasem

...

Sadzawka pozabrowaczna

...

Pokój pana Stanisława. Ściana z myśl. przyb.

...

Pokój litera M

...

Pokój litera K biust

...

Nowa altanka (od ogrodu)

...

Most Gopła i altanka (teleobjektywem)

...

Nowy czworak od drogi

...

Krowa Jania "Łukinia"

...

Łaby

...

Altanka "Kitówka" w Łabach

...

"Kitówka" od doliny Szwajcarskiej

...

Las Piwoński

...

Pałac od ogrodu po wycięciu linii na gościniec

...

Kominek w Szwajcarni

...

Zbroje w Szwajcarni z grupą

...

Borsuki przy jamach w Łabach

...

Gopło

...

Pałac od bramy

...

Kląb (zły)

...

Pałac od frontu Trypletem

...

Poszylin od Wiłkomierza ("Imperial")

...

Las z zbierającym grzyby

...

Dróżka od altanki "Polerówka"

...

Salon wojtkuski

...

Plebania

...

Kląb (duży)

...

Brama Cmentarna

...

Aleja za oficyną

...

Las pod śniegiem

...

Las sosnowy (z Ceplińskim) mały

...

Widok z doliny na "Kitówkę"

...

Osioł i koza, kopia

...

Las Wolnomyśl, polana pod wodą

...

Aleja lipowa (Goerzem)

...

Ciektrzew

...

Oranżerya, zamieniona na salę jadalną

...

Na obławie

...

Las Piwoński

...

Las

...

Pałac od ogrodu z boku z p. Dombrowiczem

...

Dalszy ciąg wjazdu przez park

...

Buduar Zdenki Kossakowskiej

...

Park wojtkuski

...

Sadzawki w parku wojtkuskim

...

Fragment pałacu w Wojtkuszkach

...

Las Wolnomyśl, zawalona droga

...

Las Wolnomyśl, fura drewna

...

Pałac od Alkusplaen ze śniegiem

...

Sala jadalna od salonu

...

Salon wojtkuski od jadalnego

...

Gabinet z p.p. Hrabiostwem

...

Sypialny pokój

...

Gabinet z p. Hrabią przy biórku

...

Kamera z grupą

...

Wnętrze kościoła Wojtkuskiego

...

Szwajcarnia od poczty

...

Plan Wojtkuszke (kopia)

...

Salon od sali jadalnej

...

Łaźnia

...

Szwajcarska dolina

...

Widok na pałac z drogi Piwońskiej

...

Góra Wojewodeyńtka

...

Klomb przed pałacem i widok na młyn

...

Tył oficyny, kurniki, lodownia

...

Główna brama

...

Stajnia, sadzawka i droga do Pałacu

...

Kościół i miasteczko z pola

...

Pałac od ogrodu od oranżeryi

...

Pałac z górnej sadzawki

...

Wnętrze kościoła podczas uroczystości Bożego Ciała

...

Drwalnia z grupką

...

Szwajcarnia od wschodów

...

Wschody

...

Gabinet z duchem

...

Sypialny pokój

...

Pałac z Wileńskiego gościńca

...

Pałac z ogrodnika mieszkaniem od raju

...

Wnętrze oranżeryi Pałacowej

...

Kaplica i dom ogrodnika

...

Pałac i stajnia z pola

...

Kuźnia i b. browar

...

Brama Wileńska

...

Wąwóz "Wielona"

...

Wieś Wojtkuny z grupą włościan

...

Altanka w Łabach z grupą

...

Plebanja. Gabinet ks. Malinowskiego

...

Schodki na górę Wojewodzińską w Łabach

...

Wnętrze całego kościoła

...

Salon Wojtkuski, galerya obrazów

...

Rozpoczęcie kopania sadzawki Vej Rzecznej

...

Część sadzawki V Rzecznej

...

Sadzawka III Kamienna

...

Robotnicy przy sadzawce

...

Pałac od sadzawki, odbijający się w wodzie

...

Altanka obok statuy N.P

...

Sadzawka II nowogórna

...

Sadzawki rzeczna i starodolna

...

Linja Wiłkomierska zwycz. obiektyw.

...

Zdjęcia dokonane teleobjektywem. Wieża

...

Sadzawki i altanki od stawogórnej

...

Kościół Wojtkuski po zupełnem odnowieniu. Ołtarz N.M.P.

...

Szwajcarnia ze zbrojami

...

Kopanie sadzawki "Gopło"

...

Most na sadzawce górnej

...

Salonik żółty z kominkiem

...

Gopło z gęsiami

...

Gopło od mostu i ogrodu

...

Duże drzewo w ogrodzie za łaźnią

...

Folwark Wolnomyśl, wjazd

...

Folwark Kossaki, góra i wąwóz

...

Osada leśna Wazynia

...

Folwark Józefów, gumno

...

Osada leśna Zygmuntyszki

...

Folwark Miegucie Stare, ogólny widok

...

Folwark Szejbaki, ogólny widok

...

Łazienka z p. Urbanowicz

...

Klomb kwiatowy pod werandą

...

Gopło z gęśmi (z grupą)

...

Zdjęcie Teleobjektywem. Mogiłki i las

...

Sadzawka pozabrowaczna

...

Pokój pana Stanisława. Ściana z biurkiem

...

Sala jadalna

...

Pokój litera L

...

Klomb i część sadzawki górnej

...

Nowy bufet w sali jadalnej

...

Nowy czworak od ogrodu

...

Łaby

...

Łaby

...

Altanka "Kitówka" w Łabach

...

Dolina Szwajcarska od Kitówki

...

Linja od Pałacu na gościńcu

...

Karta pocztowa z p. Hrabią

...

Szwajcarnia z grupą

...

Sala jadalna od saloniku

...

Borsuki przy jamach w Łabach

...

Góra i Altanka

...

Brama święta od drogi

...

Pałac od wjazdu

...

Wielona 18x24 b. dobra

...

Droga w lesie na "Perorto"

...

Wielona (zła kopia)

...

Błoto w Łabach

...

Salon wojtkuski

...

Plan Wojtkuszek

...

Salon z portretem p. Hrabiego

...

Las (z Ceplińskim)

...

Las Piwoński pod śniegiem

...

Tablica poglądowa stosunkowej wielkości wszystkich dóbr (z widokami)

...

Altanka z p. Dublańską

...

Salon

...

Las Wolnomyśl, łaka pod wodą

...

Las Wolnomyśl, zawalona droga

...

Aeja lipowa (Trypletem)

...

Lis na polance

...

Oranżerya, z grupą

...

Na obławie

...

Las Piwoński

...

Altanka "Kitówka" w Łabach

...

Linja Wiłkomierska z parku

...

Park wojtkuski

...

Sypialny pokój Zdenki Kossakowskiej

...

Dolina Szwajcarska od Kitówki

...

Zwózka siana w parku wojtkuskim

...

Kościół wojtkuski według dawniejszego rysunku

...

Lis, wychodzący z za pnia

...

Rynsztunek myśliwski

Aktualności