Sygnatura: PL_1018_1870_012_014
Twórca: Wolański, Tadeusz Jan (1910-1959)
Tytuł: List Prezydenta Cżęstochowy, T.J. Wolańskiego do Jzefa Edwarda Puzyny
Data: 1945-11-24
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_012_014
Język: polski
Liczba skanów: 1
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności