Sygnatura: PL_1018_1870_012_009
Twórca: Giedroyć, Romuald (1750-1824)
Tytuł: List Romualda Giedroycia do Tadeusza Puzyny
Data: 1787-11-01
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_012_009
Język: polski
Liczba skanów: 3
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności