Sygnatura: PL_1018_1870_012_008
Twórca: Morawski, Ignacy (1744-1790)
Tytuł: List Ignacego Morawskiego do Tadeusza Puzyny
Data: 1787-09-17
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_012_008
Język: polski
Liczba skanów: 1
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności