Sygnatura: PL_1018_1870_012_007
Twórca: Puzyna, Tadeusz (zm. 1788)
Tytuł: List Tadeusza Puzyny
Data: 1786-03-06
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_012_007
Język: polski
Liczba skanów: 3
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności