Sygnatura: PL_1018_1870_006_006
Twórca: Puzyna, Tadeusz (zm. 1788)
Tytuł: List Tadeusza Puzyny do Departamentu Woyskowego
Data: 1782-01-25
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_006_006
Język: polski
Liczba skanów: 5
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności