Sygnatura: PL_1018_1870_010_007
Twórca: -
Tytuł: Wizytówka Józefa Edwarda Puzyny
Data: Nieznane
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_010_007
Język: polski
Liczba skanów: 1
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności