Sygnatura: PL_1018_1870_009_004
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: Księgi przyszłości polskiej
Data: 1918
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_009_004
Język: polski
Liczba skanów: 31
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności