Sygnatura: PL_1018_1870_002_004
Twórca: -
Tytuł: Dowód pozwu w sprawie zakonu XX Karmelitów Pompiańskich z JW. Panem Tyszkiewiczem, starostą retowskim i innemi
Data: 1755-12-22
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_002_004
Język: polski
Liczba skanów: 2
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności