Sygnatura: PL_1018_1870_002_001
Twórca: -
Tytuł: Przywilej Andrzejewskim na wsie lenne: Woysznarowicze, Swirplewicze, JUniewicze i Nanszewicze
Data: 1645-02-15
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_002_001
Język: polski
Liczba skanów: 2
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności