Sygnatura: PL_1018_1894_061_006
Twórca: Kossakowski, Stanisław Kazimierz (1837-1905)
Tytuł: Kościół Pana Jezusa na Antokolu z rysunku p. D. Dowgiałły
Data: 1898
Źródło: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus w Kownie
Sygnatura oryginalna: Ta-5212_29p.1759
Język: polski
Liczba skanów: 1
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne: Litwa
Wilno (miasto, okręg wileński)
Indeksy osobowe: Dowgiałło, Dominik Przemysław (1867-1931)
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności