Sygnatura: PL_1018_1865_001_007
Twórca: -
Tytuł: Barbara z Zyberków Kossakowska
Data: XVIII w.
Źródło: Archiwum Rodzinne Kossakowskich - Linia Marciniska
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1865_001_007
Język:
Liczba skanów: 1
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne: Litwa
Marciniszki (wieś, pow. wiłkomierski)
Indeksy osobowe: Kossakowska, Barbara z d. Zyberk (1730-1811)
Uwagi: Barbara z Zyberków hrabina Kossakowska (ur. ok. 1730 r., zm. 23 XII 1811 r. w Wilnie) - córka Józefata Zyberka i Magdaleny de Benninghausen. Żona Michała Kossakowskiego, wojewody witebskiego i brasławskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności