Sygnatura: PL_1018_1905_001_002
Twórca: Ursyn-Niemcewicz, Ludwika (1893-1978)
Tytuł: Wspomnienia Ludwiki Ursyn-Niemcewicz
Data: 1940 - 1962
Źródło: Archiwum Rodzinne Kossakowskich - Linia Brzostowicka
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1905_001_002
Język: polski
Liczba skanów: 44
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne: Kazachstan
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności