Sygnatura: PL_1018_1764_004_043
Twórca: Kossakowski, Jan Eustachy (1900-1979)
Tytuł: Notatki z lat dziecięcych 1903-1910
Data: 1963
Źródło: Fundacja Kossakowskiego
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1764_002_043
Język: polski
Liczba skanów: 81
Postać: w archiwum istnieje oryginał i jego skan
Indeksy geograficzne: Białoruś
Litwa
Nidoki (miasteczko, okręg wileński)
Palermo (miasto, prowincja Palermo)
Polska
Sycylia
Towiany (miasteczko, okręg wileński)
Warszawa (miasto, woj. mazowieckie)
Wielka Brzostowica (miasto, ob. grodzieński)
Wiłkomierz (miasto, okręg wileński)
Włochy
Wojtkuszki (wieś, okręg wileński)
Indeksy osobowe: Brodowska, Aleksandra z d. Bower de Saint Clair (1870-1923)
Broel-Plater, Aleksandra z d. Kossakowska (1831-1901)
Broel-Plater, Zygmunt Adam (1816-1882)
Bujakowscy (rodzina)
Bujakowska, Kazimiera
Bujakowska, Marianna z d. Bower de Saint Clair (1870-1944)
Bujakowski, Walery (ur. 1870)
Chrapowiccy (rodzina)
Chrapowicka, Maria Jadwiga z d. Kossakowska (1861-1944)
Chrapowicki, Włodzimierz Władysław (1848-1909)
de Lacy (rodzina)
Górska, Gabriela z d. Kossakowska (1882-1939)
Kossakowska, Aleksandra Karolina z d. Chodkiewicz (1840-1880)
Kossakowska, Aleksandra z d. de Laval de la Loubrerie (1811-1886)
Kossakowska, Barbara z d. Zyberk (1730-1811)
Kossakowska, Jadwiga (1894-1912)
Kossakowska, Ludwika z d. Potocka (1779-1850)
Kossakowska, Maria z d. Chodkiewicz (1868-1965)
Kossakowska, Michalina Krystyna z d. Zaleska (1855-1890)
Kossakowska, Zofia z d. Bower de Saint Clair (1869-1911)
Kossakowski, Jan Eustachy (1900-1979)
Kossakowski, Józef Dominik (1771-1840)
Kossakowski, Józef Stanisław (1866-1916)
Kossakowski, Michał (1733-1798)
Kossakowski, Michał Stanisław (1883-1962)
Kossakowski, Stanisław Kazimierz (1837-1905)
Kossakowski, Stanisław Szczęsny (1795-1872)
Krajewski, Józef (1874)
Łempiccy (rodzina)
Łempicka, Aleksandra z d. Kossakowska (1863-1938)
Łempicka, Katarzyna z d. Kossakowska (1830-1907)
Łempicki, Władysław (1854-1933)
Montwiłłowie (ród)
Radziwiłł Jan Karol "Janusz" (1877-1922)
Radziwiłł, Karol Wilhelm (1848-1904)
Radziwiłł, Konstanty (1873-1945)
Radziwiłł, Maciej Mikołaj (1873-1920)
Radziwiłł, Jadwiga Stefania z d. Broel-Plater (1848-1929)
Radziwiłł, Taida (1882-1971)
Radziwiłłowie (ród)
Wójcicka, Antonina z d. Bower de Saint Clair (1880-1956)
Zaleski, Władysław Michał (1852-1925)
Uwagi: Profesor Jan Eustachy Kossakowskiego zaczął spisywać swoje wspomnienia w II połowie XX wieku, jednak treścią nawiązują one do końca wieku XIX oraz początek XX. Autor zaznaczył, że powstały one wyłącznie na podstawie jego wspomnień z dzieciństwa. Jako początek autor wybrał rok 1903, czyli moment, w którym miał 3 lata, a koniec obejmuje rok 1910. Notatki zawierają opisy codziennego życia małego chłopca w rodzinnych Wojtkuszkach - jego dom, otoczenie, rodzinę, przyjaciół, służbę, edukację, gry i zabawy. Kossakowski opisał również śmierć ojca w 1905 roku oraz codzienność mieszkańców wojtkuskiego dworu po jego odejściu. „Notatki z lat dziecięcych” profesora Kossakowskiego przechowywane są obecnie w Fundacji Kossakowskiego w Warszawie. Pamiętnik Kossakowskiego stanowi cenne źródło poznania życia codziennego ziemiaństwa kresowego. Ciekawym uzupełnieniem memuaru są odręczne rysunki autora przedstawiające: pałac, schematy poszczególnych pokoi, otoczenie dworu, gry i zabawy wojtkuskie. Prawostronny paraliż, który wystąpił u profesora 25 września 1966 roku uniemożliwił mu dalszą pracę nad pamiętnikiem.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności