Rok Archiwów Ziemiańskich

Szanowni Państwo,

druga rocznica powołania Archiwum Cyfrowego „Wojtkuszki” stała się okazją do ogłoszenia 2018 roku „Rokiem Archiwów Ziemiańskich”. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkie rodziny ziemiańskie posiadające w swoich domach archiwa rodzinne, fotografie, obrazy.

Archiwum Cyfrowe „Wojtkuszki” zajmuje się digitalizacją, cyfrową archiwizacją i udostępnianiem spuścizn rodów szlacheckich na stronie internetowej:

www.wojtkuszki.eu.

Idee, które przyświecają działalności AC "Wojtkuszki" to popularyzacja dorobku i tradycji szlacheckich rodów, oraz objęcie opieką spuścizny intelektualnej i duchowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Współpraca z ośrodkami naukowymi na Litwie i Białorusi umożliwia dokumentowanie schedy rodów polsko-litewskich, które przez stulecia budowały jakość i znaczenie cywilizacji naszej części Europy. Pozyskane zasoby (fotografie, dokumenty, dzieła sztuki) są skanowane i udostępniane w postaci cyfrowej na stronie internetowej www.wojtkuszki.eu w czterech językach – polskim, litewskim, białoruskim i angielskim.

Do tej pory nasz projekt wsparły ośrodki naukowe w Polsce: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, Ośrodek „Karta”, Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae” oraz za granicą: Litewska Biblioteka Narodowa w Wilnie, Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie, Narodowe Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa w Kownie, Muzeum Historyczne w Wiłkomierzu, Dom Polski w Mohylewie.

Archiwum Cyfrowe „Wojtkuszki” ściśle współpracuje również z Instytutem Kossakowskich w Wiłkomierzu, z którym wspólnie przygotowuje i realizuje projekty naukowo-badawcze.

Zachęcamy do współpracy i podzieleniem się swoimi bogactwami gromadzonymi przez pokolenia.

 

KONTAKT:

Mateusz Klempert

Kierownik Archiwum Cyfrowego „Wojtkuszki”

E-mail:

mateuszklempert@gmail.com; vaitkuskisarchives@gmail.com

Telefon: (+48) 513-330-313.

 

Aktualności