...

Hrabia Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Janio z kobietą

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwiga Kossakowska z dzieckiem

...

Janio Kossakowski i Maria Aleksandra Meysztowiczowa (potem Bystramowa)

...

Jadwisia Kossakowska

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Zofia Bower de Saint Clair hrabina Kossakowska

...

Zofia Bower de Saint Clair hrabina Kossakowska

...

Zofia Kossakowska

...

Zofia Stanisławowa hr. Kossakowska z córką Jadwisią

...

Jadwisia i Janio Kossakowscy

...

Jadwiga Kossakowska na koniu

...

Zofia Kossakowska z Jadwisią i Janiem

...

Hr. Józef

...

Hr. Zofia z St. Clairów z córeczką Jadwisią

...

Hr. Stanisław Kazimierz z synem

...

Pośmiertna Hr. Alexandra z Chodkiewiczów

...

Hr. Alexandra z Chodkiewiczów w sukni balowej

...

Jadwisia na krzesełku

...

Hr. hr. Stanisław i Michalina

...

Hr. Józefostwo

...

Lili i Jadwisia w wózku

...

Hr. Józefowa z Al. St. Clair

...

Lili na ręku Anieli Skwierczyńskiej

...

Jadwisia na ręku p. Al. St. Clair

...

Hr. Alexandra z Chodkiewiczów

...

Hr. Franciszkowa

...

Hr. Stanisław Szczęsny z p. K. Łempicką

...

Lili z niańką

...

Hr. Gabryela

...

Hr. Stanisław Kazimierz

...

Hr. Stanisław z p. St. Dowgiałło

...

Jadwisia na werandzie w fotelu

...

Hr. Zofja profil

...

Hr. Józefowie

...

Hr. Zofja

...

Hr. Stanisław

...

Hr. Zofja

...

Hr. Stanisław

...

Stanisław Kossakowski, syn Medarda i Michaliny z Wojdów

...

Hr. hr. Gabryela i Staś

...

Jadwisia, podpierająca szafę

...

Jadwisia w ubraniu Stasia

...

Hr. Stanisław w wóżku ze swoją córeczką Jadwisią, pierwszy raz po odrze

...

Hr, Gabryela z grabiami

...

Jadwisia pod sosną

...

Staś z p. Giedgowdem

...

Józef, biskup inflancki

...

Jadwisia na gotyckim fotelu

...

Hr. Józef (kopia fotogr. Mieczkowskiego)

...

Józef, jenerał-adjutant Napoleona I

...

Teresa z Potockich, hetmanowa WLit.

...

Michał, wojewoda witebski

...

Jadwisia w koszulce na fotelu, bokiem

...

Jadwisia siedząca

...

Hr. Zofja biust en face (Mieczkowskiego)

...

Hr. Stanisław z córką Meysztowiczową

...

Olesia córeczka Hr. Józefowstwa ur. 2/V zm. 21/VI 97 r.

...

Lili z dziewczynką

...

Jadwisia mandoliną

...

Hr. St.-Szczęsny z p. K. Łempicką

...

Dominik, Stolnik Żmudzki

...

Józef Łowczy

...

Stanisław, kasztelan Kamieński

...

Teresa z Potockich Hetmanowa Szymonowa

...

Stanisław Kazimierz

...

Stanisław Kazimierz

...

Stanisław Kazimierz

...

Jan Eustachy

...

Mokołaj, Kasztelan Czernichowski

...

Franciszek

...

Zofia z Bower St. Clairów Kossakowska

...

Zdenka Kossakowska w sali jadalnej pałacu warszwskiego

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Aleksandra z Lavalów Stanisławowa Szczęsna Kossakowska matka Stanisława, Katarzyny i Aleksandry

...

Aleksandra z Lavalów Kossakowska

...

Aleksandra z Lavalów Kossakowska

...

Barbara z Zyberków Michałowa Kossakowska, wojewodzina witebska

...

Michalina Zaleskich Stanisławowa Kossakowska gdy była obłożnie chora w Warszawie

...

Adam Kossakowski

...

Michał Kossakowski, wojewoda witebski

...

Józef Kossakowski Wielki Łowczy W.X.Litt

...

Józef Antoni Kossakowski

...

Józio Kossakowski

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Stasiek

...

Stanisław Szczęsny Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Jadwisia Kossakowska w szafie

...

Jaadwisia Kossakowska

...

Anna Michalina Kossakowska

...

Hr. Stanisław i Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowscy

...

Stanisław Kazimierz i Zofia Kossakowscy

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski z synem Janiem

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwisia Kossakowska z piastunką

...

Jadwiga Kossakowska

...

Zofia Bower de Saint Clair hrabina Kossakowska

...

Zofia Bower de Saint Clair hrabina Kossakowska

...

Zdenka

...

Hrabina Zofia Kossakowska

...

Stanisław Kossakowski z dziećmi: Janiem trzymanym przez opiekunkę i Jadwisią

...

Zofia Kossakowska z córką Jadwisią

...

Jadwisia Kossakowska

...

Zofia Kossakowska z dziećmi

...

Lili na ręku p. Al. Łempickiej

...

Hr. Zofia z St. Clairów (profil)

...

Hr. Alexandra z Chodkiewiczów

...

Hr. Gabryelka z Hr. Al. Platerową

...

Gabryela i Jadwisia

...

Hr. Józef

...

Hr. Stanisław z Anulką na ręku

...

Hr. Józefostwo

...

Hr. Zofja z Jadwisią

...

Hr. Stanisław Szczęsny

...

Lili w fotelu

...

Hr. Józefowa z Lily

...

Hr. Alexandra

...

Hr. Franciszek

...

Hr. Stanisław i Alex. z Chodkiewiczów

...

Hr. Józefowa z bukietem w ręku

...

Hr. Staś na rowerze

...

Hr. Staś w dzień pierwszej komunii świętej

...

Hr. Stanisław i Zofja

...

Jadwisia na werandzie w wózku

...

Hr. Stanisław i Zofja

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Jadwisia na fotelu

...

P. Michalina z Wojdów Kossakowska z wnuczką Mikorską

...

Stanisław Kossakowski, syn Medarda i Michaliny z Wojdów

...

Hr. Stanisław i Zofja

...

Jadwisia, w szafie stojąca

...

Hr. Stanisław i Zofja

...

Hr. Stanisław w wózku z synem Józefem na werandzie

...

Hr. Staś z harmonijką

...

Staś przebrany za Niemca

...

Hr. Stanisław Kossakowski z wnuczką Olą Chrapowicką

...

Hr. Stanisław Szczęsny w 1829 roku

...

Jadwisia z p. Krajewską

...

Michał, pisarz polny litewski

...

Józef, biskup inflancki, pisarz wielki litewski

...

Marjanna z Zabiełłów, stolnikowa żmudzka

...

Stanisław Szczęsny, ostatni prezes heroldii Kr. P.

...

Jadwisia w koszulce na fotelu, en face

...

Hr. Zofja z St. Clairów profil (Karolego)

...

Hr. Zofja profil, cała figura (Mieczkowskiego)

...

Hr. Staś z Felatyckim, konno

...

Hr. Stanisławowstwo z Jadwisią

...

Jadwisia leżąca

...

Hrabia Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz z żoną, Aleksandrą z Chodkiewiczów i dziećmi

...

Marya z Zabiełłów Dominikowa

...

Ludwika z Potockich Łowczyna

...

Katarzyna z Potockich, Kasztelanowa Kamieńska

...

Józef, biskup Inflancki

...

Stanisław Kazimierz

...

Stanisław Kazimierz

...

Szymon, Hetman WLitewski

...

Eleonora ze Straszewiczów Kossakowska

...

Józef, biskup Inflancki

...

Hr. Franciszkowa

...

Z St. Clairów Zdenka Kossakowska w salonie wojtkuskim

...

Zdenka Kossakowska w bibliotece pałacu warszawskiego

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Aleksandra z Lavalów Kossakowska

...

Aleksandra z Lavalów Stanisławowa Szczęsna Kossakowska

...

Katarzyna z Potockich Stanisławowa Kossakowska Kasztelanowa Kamieńska

...

Maryanna z Zabiełłów Dominikowa Kossakowska

...

Michalina z Zaleskich Stanisławowa Kossakowska

...

Antoni Kossakowski, kasztelan inflancki

...

Jan Eustachy Kossakowski

...

Józef Dominik Kossakowski

...

Józef Kossakowski, generał adjutant Napoleona I

...

Józio Kossakowski

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Stanisław Szczęsny Kossakowski

...

Stanisław Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Jadwisia Kossakowska

...

Ludwika (Ludka) Kossakowska

...

Hr. Zofja z Jadwsią

...

Stanisław Kazimierz z synem Michałem Stanisławem przy aparacie

...

Stanisław Kazimierz z żoną Zofią Bower de Saint Clair

...

Zofia Bower de Saint Clair z synem Janiem

...

Michał Stanisław, Jadwisia, Gabriela Kossakowscy

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwisia Kossakowska

...

Zofia Kossakowska z dziećmi: Jadwisią i Janiem

...

Zofia Bower de Saint Clair

...

Zofia Bower de Saint Clair

...

Stanisławowie Kossakowscy

...

Zofia z St. Clairów Stanisławowa Kossakowska

...

Katarzyna Łempicka z Gabrielką i Michałem Stanisławem Kossakowskimi

...

Jadwisia Kossakowska

...

Jan Eustachy Kossakowski

...

Zofia Kossakowska z Jadwisią i Janiem

...

Hr. Zofia z St. Clairów

...

Hr. Stanisław Szczęsny

...

Pośmiertny portret Hr. Stanisława Szczęsnego

...

Hrabianka Gabryela

...

Hr. Staś przy stole z grupą z herbami

...

Hr. Józef z Lili

...

Hr. Marya Józefowa

...

Hr. Gabryela z p. Al. Łempicką

...

Jadwsia i Lili w fotelu

...

Hr. Alexandra z hr. de Laval

...

He. Alexandra z hr. Lavalów

...

Hr. Staś i Gabrielka w strojach mamki

...

Hr. Michalina

...

Hr. Zofja

...

Łowczyna w podeszłym wieku

...

He. Zofja z Jadwisią

...

Hr. Zofja z Jadwisią

...

Hr. Stanisław Kazimierz konno

...

Jadwisia pod agawą

...

Jadwisia na werandzie w wózku

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Jadwisia przy krzesełku

...

P. Michalina z Wojdów Kossakowska z wnuczką Mikorską

...

P. Justynowa Kossakowska

...

Hr. Zofja z p. M. Bujakowską

...

Jadwisia, w szafie siedząca

...

Nikodem Kossakowski, Starosta Łomżyński

...

Hr. Stanisław i Józef przy oranżerii

...

Hr. Zofja i Gabryela przed Pałacem

...

Staś konno z Ojcem

...

Hr. Stanisław i Józef Kossakowscy

...

Hr. Alexandra z hr. de Laval w 1829 r.

...

Łowczyna W.X.Lit. Ludwika z Potockich

...

Zofja z Potockich, kasztelanowa podlaska

...

Teresa z Potockich, hetmanowa litewska

...

Dominik, stolnik żmudzki

...

Hr. Alexandra z hr. de Laval

...

Jadwisia w koszulce na fotelu, en face

...

Hr. Zofja z St. Clairów profil (Karolego)

...

Hr. Zofja en face, cała figura (Mieczkowskiego)

...

Hr. Staś z Felatyckim przy lekcyi

...

Hr. Stanisław z hr. Krasińską

...

Pan Hrabia, p. Hrabina, Jadwisia i Janio

...

Hrabia Stanisław z żoną Michaliną z Zaleskich

...

Hr. Stanisław jako sędzia

...

Michał, Wojewoda Witebski

...

Adam, biskup inpartibus

...

Antoni, Kasztelan Inflancki

...

Józef, Generał-Adjutant Napoleona I

...

Stanisław Kazimierz

...

Stanisław Kazimierz

...

Hr. Stanisław

...

Józef, biskup Wileński

...

Ludwik

...

Hr. Franciszkowa

...

Z St. Clairów Zdenka Kossakowska w salonie wojtkuskim

...

Zofia Kossakowska

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Marya z Chodkiewiczów jako narzeczona Józefa Kossakowskiego

...

Aleksandra z Lavalów małżonka Stanisława Szczęsnego Kossakowskiego

...

Hrabina Kossakowska z domu de Laval

...

Ludwika z Potockich Józefowa Kossakowska W. Łowczyna W.X.Litt.

...

Michalina Zaleska późniejsza Stanisławowa Kossakowska

...

Michalina z Zaleskich Kossakowska

...

Michał Kossakowski, pisarz polny litewski

...

Jan Nepomucen Kossakowski, biskup wileński

...

Józef Kossakowski, biskup inflancki

...

Józef Antoni Kossakowski

...

Józio Kossakowski

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Szymon Kossakowski, Hetman Polny Litewski

...

Stanisław Szczęsny Kossakowski, senator, prezes Heroldyj Królestwa Polskiego

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski lat 18

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Jadwisia Kossakowska

...

Jadwisia Kossakowska

...

Anna Michalina Kossakowska

...

Zofia z mężem, Stanisławem Kazimierzem i pasierbem, Michałem Stanisławem

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jan Eustachy i Jadwiga Kossakowscy

...

Janio i Jadwisia Kossakowscy

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Zofia Bower de Saint Clair Stanisławowa Kossakowska

...

Zofia Bower de Saint Clair hrabina Kossakowska

...

Zofia Kossakowska

...

Aleksandra Karolina Chodkiewicz hrabina Kossakowska

...

Jadwiga Kossakowska

...

Jadwiga Kossakowska

...

Janio Kossakowski

...

Zofja z St. Clairów z siostrą Antoniną

...

Hr. Zofia z St. Clairów z córeczką Jadwisią

...

Hr. Stanisław Szczęsny

...

Pośmiertny portret Hr. Stanisława Szczęsnego

...

Hr. Staś

...

Jadwisia na krzesełku

...

Hr. Franciszkowa

...

Hr. Stanisław z Zygmusiem Meysztowiczem na ręku

...

Hr. Józef z p. D. Dowgiałło

...

Hr. Stanisław Kazimierz w futrze

...

Hr. Józef WŁowczy W.X.Lit.

...

Hr. Zofja z Alex. St. Clair

...

Hr. Józefowa z Lili

...

Hr. Stanisław Kazimierz

...

Hr. Alexandra z Chodk.

...

Hr. hr. Józefowie

...

Hr. Józefowa z p. A. Dowgiałło

...

Jadwisia na ręku p. A. Łempickiej

...

Jadwisia z Minderową

...

Hr. Stanisław i Zofia samofotografujący się

...

Jadwisia na werandzie w wózku

...

Hr. Stanisław fotografujący Stasia

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Hr. Zofja

...

Hr. Stanisław i Alexandra (z r. 1860)

...

Michalina z Wojdów Kossakowska

...

Hr. hr. Józefowie

...

Jadwisia w fotelu

...

Jadwisia na krzesełku

...

Hr. Stanisław w wóżku ze swoją córeczką Jadwisią, pierwszy raz po odrze

...

Hr. Józef z Hr. Karolem Chodkiewiczem

...

Jadwisia pod sosną

...

Lili pod drzewem

...

Szymon, hetman W.X. Litewskiego

...

Hr. Stanisław Kazimierz w 1847 r.

...

Łowczy W.X.L. Józef hr. Kossakowski

...

Antoni, kasztelan inflancki

...

Szymon, hetman Wielki Litewski

...

Barbara z Zybergów, wojewodzina witebska

...

Katarzyna z Potockich, kasztelanowa kamieńska

...

Jadwisia z Heleną Krajewską

...

Hr. Zofja, biust 3/4 (Mieczkowskiego)

...

Hr. St. i Zofja Kossakowscy (Karolego)

...

Lili Kossakowska

...

Jadwisia na kanapie

...

Hr. Zofja (w łóżku)

...

Hr. St.-Szczęsny z p. K. Łempicką

...

Pożegnanie Jenerała K. z Napoleonem I

...

Barbara z Zyberków, Wojewodzina

...

Jan Nepomucen, biskup wileński

...

Michał, pisarz polny Litewski

...

Szymon Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz

...

Stanisław Kazimierz

...

Korwin, hetman Mazowiecki

...

Zofia z Potockich

...

Jarosław

...

Zofia Kossakowska

...

Zdenka Kossakowska w kaplicy pałacowej w Warszawie

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Aleksandra z Chodkiewiczów Kossakowska

...

Teresa z Potockich Szymonowa Kossakowska Hetmanowa W.X.Litt.

...

Aleksandra z Lavalów Stanisławowa Kossakowska matka Stanisława K., Katarzyny Łempickiej i Aleksandry Platerowej

...

Aleksandra Kossakowska

...

Ludwika Potocka wojewodzina ruska, córka Szczęsnego i Józefy Amalji z Mniszchów Potockich

...

Michalina z Zaleskich Kossakowska w kostiumie bogaej cyganki

...

Michalina z Zaleskich Kossakowska

...

Dominik Kossakowski, stolnik żmudzki

...

Józef Kossakowski, wielki łowczy W.X.Litt.

...

Józef Kossakowski, biskup inflancki

...

Józio Kossakowski

...

Józef Kossakowski

...

Michał Stanisław Kossakowski

...

Stanisław Kossakowski, kasztelan kamieński

...

Hrabia Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski

...

Stanisław Kossakowski

...

Jadwisia Kossakowska

...

Jadwisia Kossakowska

...

Anna Michalina (Anulka) Kossakowska

Aktualności