...

[Pałac Kossakowskich, Sala Balowa z Hr. Stanisławem Kazimierzem Kossakowskim]

...

Zofia Kossakowska z siotrą i szwagrem

...

[Przed pałacem wojtkuskim, Stanisław Kazimierz czyta książkę]

...

[Przed pałacem w Warszawie]

...

[Przed Ganeczkiem]

...

[Na werandzie]

...

[Przed pałacem w Wojtkuszkach]

...

[Grupa przez pałacem w Wojtkuszkach, Jadwisia przy aparacie]

...

[Żywy obraz na tle namalowanego widoku w Wojtkuszkach]

...

[Wesele Jerzego, lokaja]

...

[Grupa w przebraniach]

...

Na tle płótna z widokiem Wojtkuszek

...

[Koszenie siana]

...

Staś Kossakowski ze Stasiem i Włodziem Montwiłłami

...

[W nidockim parku]

...

3ch Żydów muzykantów w Plancie

...

Hr. Zofja, Staś i Jadwisia Kossakowscy

...

Z panem Cieśleckim

...

Mikołaj Kossakowski, kasztelan czernichowski, zabiera w niewielę 1000 tatarów

...

P. Gabryela, Staś z Hr. Zofją Kossakowską

...

W salonie z hr. Józefem

...

Przy magnez. w salonie

...

Kupowanie towarów od Marjanki

...

Hr. Józefowie Kossakowscy z Al. St. Clair

...

Staś i Gabryela Kossakowscy, Janusz i Taidka Radziwiłłowie i Edmund St. Clair

...

Z Radziwiłłami przy obiedzie

...

Hr. Zofja Kossakowska z Edmundem, Heleną i Alexandrą St. Clair

...

Przy herbacie w salonie

...

Leon, Antoni i Adam Ilniccy

...

P. Gabryel Zaleski ze Stasiem i Gabryelą Kossakowskimi

...

Z ks. Radziwiłłami i Czetwertyńskimi na parę dni przed śmiercia ks. Czetwertyńskiej

...

Hr. Józefowie Kossakowscy z Lili na ręku matki

...

Rodzina, z biustem Hr. Stanisława Szczęsnego, przed szafą

...

Z p.p. Meysztowiczami

...

Hr. Stanisław Szczęsny, Stanisław Kazimierz Kossakowscy z p. Banville

...

Z p. Urbanowiczową w niebieskim saloniku

...

Hr. Zofja Kossakowska z Jadwisią i ks. Karolem Radziwiłłem

...

Z Marylkiem Zaleskim

...

W Towianach w ogrodzie

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z p. Ludwiką Salmin

...

8 Maj 1895 r. damy stoją, panowie siedzą

...

Z Jadwisią w oknie

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią i mamką (w ogrodzie)

...

Jadwisia i Lili z matkami

...

W Łabach majówka Towarzystwa Wiłkomierskiego

...

Panie: Alexandra i Katarzyna Łempickie z p. Gabryelą

...

Hr. Stansiław Kossakowski z siostrami Katarzyna Łempicką i Hr. Alex. Platerową

...

Z p. Urbanowiczową

...

Rodzina Montwiłłów

...

Rodzina Dombrowiczów

...

Wiwat 58 lat. W dzień urodzin Hr. St. Kossakowskiego

...

Z pp. Kozakowskimi

...

Staś Kossakowski z A. Ilnickim i Grużewskim

...

Grupa kontredansa

...

Gra w chowanego

...

Z Jadwisią na werandzie, przy tole

...

Z Jadwisią przed wielkim lustrem z Rózią, niańką

...

Warszawa, w ogrodzie z pp. Chrapowickimi

...

Hr. Stanisław Kossakowski na wózku z Giedgowdem i P. Kozakowskim

...

P. Antonina i Stanisława Zdybickie z p. Józefą Kosińską

...

Weselne p.p. Bujakowskich, na schodach

...

Majówka Kawalerska

...

Bal kostiumowy w 1893 r. w Warszawie

...

W dużej zagrodzie rodzina

...

Hr. Stanisław, Józef, Staś i Jadwisia Kossakowscy, pp. Chrapowicka, Meysztowicz i Łempicka

...

Gra w karty w salonie

...

XX. Jadwiga, Konstanty i JanuszRadziwiłłowie

...

Na górnych schodach

...

P.p. A. Łempicka, M. Bujakowska i Hr. Zofja i Gabryela Kossakowska

...

Marya i Alexandra Kościnkiewiczówny z p. Napieralskim

...

Obiad z pp. Chrapowickimi i Łempickimi

...

Hr. Stanisław Kossakowski z żoną Zofją i synkiem Stasiem, w wózku

...

Hr. Stanisławowie, Gabryela i Staś Kossakowscy z p. Maryą Juszkiewicz

...

Dzielenie się jajkiem i życzenia Wielkanocne

...

Kopia Rodzina ogrodnika Pana Kontowta

...

Pierwsze złączenie się z p. Gabryelą i Stasiem po odrze, obiad w dużej zagrodzie

...

Hr. hr. Stanisław, Józef i Staś Kossakowscy, hr. Karol Chodkiewicz i p. Giedgowd siedzący na krzesłach, obróconych tyłem naprzód

...

Kontradans przy harmonijce

...

Z pp. Stanisławowstwem Łempickimi, Meysztowiczami i Karolem Chodkiewiczem

...

Hr. St. Kossakowski czyta, prawie nikt nie słucha

...

Na werandzie z pp. Montwiłłami na imieniny Zofji Kossakowskiej

...

Hr. Zofja i Gabryela Kossakowskie z p. Miną Juszkiewicz

...

Hr. Stanisław Kossakowski z córką Jadwisią i Dr Wołkiem i Dr Urbanowiczem

...

Wietrzenie mundurów

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią i boną w lesie Piwońskim

...

Hr. Zofja Kossakowska z Jadwisią i Marynią Ilnicką

...

Z p. Potockim przy barjerce w Łabach

...

Na gimnastyce z p. Edmundem

...

Wiwat 59 lat

...

Wiwat 59 lat

...

Na balkonie z Jadwisią, P. Benisławską i Hr. Franciszkoą

...

Z p. Ant. St. Clair w czapce na drzewie

...

Hr. Katarzyna i Zofja Kossakowskie z p Maryą Benisławską

...

Z p. Pauliną Hilchen w dzień jej imienin

...

Przy stole. X. Janusz trąca się czekoladą z hr. Zofją Kossakowską

...

Z ks. Tołoczko i ks. Raczkowskim. Księża stoją

...

Pod górą przy altance

...

Andrzej Skapas ze swojemi krewniakami Kistjenisami

...

Smażenie konfiur z pp. Halpert

...

Na werandzie w Lukojniach

...

Przed werandą. Z p.p. Mieczysławem Siesickim

...

Hr. St. Kossakowski ze swojemi siostrami Hr. Al. Platerową i K. Łempicką

...

Na werandzie u p.p. Bujakowskich

...

Hr. hr. Józefowie Kossakowscy z córeczką Lili

...

Majówka w raju z pannami Platerównami i Giełwan, "toast"

...

14-ta rocznica urodzin Hr. Gabryeli Kossakowskiej i dożynki 1896 r.

...

W bramie tryumfalnej. Towainy Srebrne wesele XX. Karolostwa Radziwiłłów

...

Najjaśniejszy Pan Cesarz Mikołaj II z małżonką i W.X Olga Mikołajówną

...

Z Jadwisią otoczoną zabawkami

...

Z p. p. Mickiewiczami, p. Virion i hr. Henrykiem Platerem

...

Elżbieta Dawidów, Alexandra Babinaer i Zenaida Swerbejew, córki Katarzyny z hr. de Laval księżnej Trubeckiej

...

Hr. Józef Kossakowski, pp. Władysławowie Łempiccy i p. Helena St. Clair na koniach w Afryce

...

Dziecinny bal w Warszawie w Pałacu hr.hr. Kossakowskich

...

Hr. Stanisławowie i Jadwisia i hr. Józef Kossakowscy, p. Chrapowiccy i pp. Helena i Al. St. Clair

...

W sali balowej, przed lekcyą tańca

...

Oleś Łubieński z boną i z Jadwisią Kossakowską

...

Hr. Stanisławowie, Jadwisia, Staś i Gabr. Kossakowscy

...

Ks. Tołoczko w 50 letni Jubileusz swego kapłaństwa błogosławiący lud

...

Rodzina Ogrodnika Lipniewicza

...

Wiwat 60 lat

...

XX. Karol i Konstan. Radziwiłłowie, p. Kontowt i Hr. St. Kossakowski

...

Panny Kontowt z Jadwisią i Gabryelą Kos.

...

W Brzostowicy z p. Maryą Brunow, hr. Plater i i Al. St. Clair

...

Wizyta Kowieńskiego Gubernatora p. Suchodolskiego, w Wojtkuszkach

...

Degradacja kapitana Alfreda Dreyfusa

...

Państwo Kessel z państwem [?]

...

Stanisław Kazimierz Kossakowski z wnuczką Olą Chrapowicką

...

[Grupa przed pałacem warszawskim]

...

[Urodziny Jadwisi]

...

[Dzieci przez tłem pałacu wojtkuskiego]

...

[Grupa przed pałacem wojtkuskim]

...

[Przed pałacem wojtkuskim od strony ogrodu]

...

[Orkiestra wojskowa w Wojtkuszkach]

...

[Przyjęcie na werandzie w Wojtkuszkach]

...

[Panie przed pałacem w Wojtkuszkach]

...

Na tle obrazu z widokiem pałacu w Wojtkuszkach

...

[Na werandzie pałacu wojtkuskiego]

...

[Grupa w wojtkuskim parku]

...

Wręcza. Hr. St. Kossakowski fotografujący grupę

...

Hr. Zofja Kossakowska z Ant. St. Clair, Iniem i Olą Chrapowickimi

...

8 Maja 1894 r.

...

Rodzinna grupa w żałobie

...

Hr. Stanisław, Staś i Lili Kossakowscy

...

Przy magnezyum w sali jadalnej

...

W saloniku niebieskim z hr. Józefem

...

Kolacya przy świetle

...

Hr. hr. Stanisław, Józef i Staś Kossakowscy

...

Hr. Józefowie Kossakowscy z Al. St. Clair

...

Z Radziwiłłami przy magnezyum

...

Zjazd Administratorów

...

Z p. Wereszczyńskim w nieb. salon.

...

Zarząd Główny

...

Pani Kozakowska z córką i zięciem

...

W salonie przy herbacie

...

Hr. Zofja, Gabryela i Jadwisia Kossakowskie z p. Alex. St. Clair

...

Krajewski z pannami w nieb. salon.

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z córeczką Jadwisią

...

Lokaj Hr. Józefa z rodziną

...

Powiększenie z dagerotypu: rodzina Hr. St. Szczęsnego Kossakowskiego

...

Z p. Urbanowiczową przed tłem

...

Hr. Zofja Kossakowska z Jadwisią i ks. Karolem Radziwiłłem

...

Hr. hr. Kossakowscy z Marylkiem Zaleskim

...

Ks. Radziwiłłowie z Mary Skórzewską

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z hr. Józefową, Lily w wózku i boną przed werandą

...

8 Maj 1895 r. damy siedzą, panowie stoją

...

Przed oknem Jadwisi

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią (w ogrodzie)

...

Wyjazd p.p. Dowgiałłów

...

W Łabach majówka Towarzystwa Wiłkomierskiego

...

Z księdzem Styrowiczem

...

Rodzina Dra Zumpta

...

Hr. Stanisław Kossakowski z dr. Kaurzem, dr. Urbanowiczem i dr. Andruszkiewiczem

...

Z pp. Montwiłłami

...

P. Marya Chrapowicka z dziećmi i p. Lipińską

...

Wiwat 58 lat. W dzień urodzin Hr. St. Kossakowskiego

...

Polowanie na borsuki

...

Przed lustrem: Hr. Zofja, Staś i Gabryela Kossakowscy i p. Antonina St. Clair

...

Z Marylkiem Zaleskim w salonie

...

Hr. Zofja Kossakowska, hr. Alexandra Platerowa i p. Alexandra St. Clair

...

Obiad na werandzie

...

Z ks. Malinowskim i jego stryjem

...

Hr. Stanisławowie i Staś Kossakowscy

...

Grupa Teplitzka z 1889

...

Wesele pp. Bujakowskich, w kaplicy

...

W Białocerkwi

...

Partja winta na majówce

...

Spacer w Ciechocinku

...

Z pp. Chrapowickimi, Meysztowiczami, Łempickimi, p. Mongird

...

Partya Winta

...

Gra w karty w salonie

...

Staś Kossakowski na ręku u Janusza i Konstantego XX Radziwiłłów

...

Królestwo migdałowe

...

Z pp. Bujakowskimi, Chrapowickimi, Łempickimi i Hr. Platerową

...

Staś i Gabryela Kossakowscy z p. Gabryelem Zaleskim

...

Przed wyjazdem p.p. Chrapowickich i Łempickich

...

Z księdzem Dekrmisem, proboszczem Giełwańskim

...

Staś i Gabryela Kossakowscy z Marią Muszkiewicz

...

Dzielenie się jajkiem i życzenia Wielkanocne

...

Bitwa Kircholmska, obraz Suchodolskiego

...

Kopia z ryciny "Kłosów". Wieczór literacki w galeryi obrazów pałacu hr. hr. Kossakowskich w Warszawie

...

Wszyscy obróceni plecami do siebie

...

Doraźna exekucya

...

Z pp. Stanisławowstwem Łempickimi, Meysztowiczami i Karolem Chodkiewiczem

...

Picie wódeczki przed obiadem

...

Z p. A. Łempicką w pozie desperackiej

...

Jadwisia z dziećmi pp. Ilnickich z koszyczkami w rękach, przed procesyą Bożego Ciała

...

Jadwisia z Doktorami

...

Wietrzenie kapeluszy

...

Na gimnastyce w ogrodzie wojtkuskim

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią i Marynią Ilnicką (z narzędziami w ogrodzie)

...

Z p. Potockim przy altance w Łabach

...

Przed werandą z p. St. Dowgiałło

...

Wiwat 59 lat

...

Wiwat 59 lat

...

Jadwisia na drzewie, jako królowa leśna, otoczona dworem

...

Odpoczynek w Rajku na trawie

...

Z hr. Gustawową Platerową z Giełwan z córkami

...

Z pp. Kozakowskimi w Dziewałtówku

...

Z ks. Tołoczko w rajku

...

W altance w Łabach, z Jadwisią i Walutkiem i Zygmusiem Meysztowiczami

...

Zygmuś i Walutek Meysztowiczowie z Jadwisią Kossakowską

...

Hr. Stanisław Kossakowski ze swoją córką Meysztowiczową i wnukami

...

Z Radziwiłłami, p. Benisławską i Halpert

...

Ze Zdybickimi i Adamem Wińczą

...

Przed werandą. Z p.p. Mieczysławem Siesickim

...

Hr. Zofja Kossakowska z p. K. Łempicką i hr. Al. Platerową

...

Na werandzie u p.p. de Lacy

...

P.p Stanisław Markiewicz i Edmund St. Clair uczy się przy piwie, a hr. St. Kossakowski ich strofuje

...

Z p.p. Platerównami, z sarną w nogach

...

W ogrodzie we Wręczy

...

Na ganku. Towainy Srebrne wesele XX. Karolostwa Radziwiłłów

...

Żywy obraz (dzieci p. Ilnickich, p. Rompel i Ola Koeciekiewiczr)

...

Z pp. Mickiewiczami i hr. Henrykiem Platerem

...

Z p. p. Mickiewiczami, p. Virion i hr. Henrykiem Platerem

...

Gabryela, Staś i Jadwisia Kossakowscy

...

Staś, Gabryela i Anulka Kossakowscy z Olą, Zigą i Józiem Chrapowickimi

...

Hr. Stanisławowie i Jadwisia Kossakowscy z Heleną Krajewską, Kazią Niekracz i Rózią

...

Hr. Stanisławowie i Jadwisia i hr. Józef Kossakowscy, p. Chrapowiccy i pp. Helena i Al. St. Clair

...

Lekcya tańca

...

Hr. Stanisławowie, Staś i Gabryela Kossakowscy z p.p. Alexandrami Meysztowiczami

...

Hr. Stanisławowie, Jadwisia, Staś i Gabr. Kossakowscy z p. Kazimierą Bujakowską

...

Ks. Tołoczko w 50 letni Jubileusz swego kapłaństwa błogosławiący lud

...

Hr. Stanisław Kossakowski z ks. Łabokiem i ks. Styrowiczem

...

Wiwat 60 lat

...

Z Radziwiłłami i Kontowtami na balkonie

...

Pan Kontowt z Córkami

...

W Brzostowicy, w ogrodzie, pod grzybem

...

P.p. Helena, Pelagja, Antonina St. Clairówny, Hr. Zofja i Jadwisia Kossakowskie

...

[Edmund Bower de Saint Clair z małym Zygmuntem Kessel, Pelagią, Jadwisią Kossakowską i Zdenką]

...

[Panie w wojtkuszkach]

...

[Grupa na tle pałacu wojtkuskiego]

...

[Stanisław Kazimierz z rodziną w Wojtkuszkach]

...

[W parku wojtkuskim na spacerze]

...

[Grupa na tle pałacu wojtkuskiego]

...

[Na schodach przed pałacem w Wojtkuszkach]

...

[Grupa w Łukini u Kończów]

...

[Panowie w parku w Wojtkuszkach]

...

[Grupa w parku wojtkuskim]

...

[Grupa przed pałacem w Wojtkuszkach]

...

Karnawał wojtkuski

...

[Rodzina Kossakowskich z Aleksandrem i Zofią Meysztowiczami]

...

Rocznica 58 urodzin Stanisława Kossakowskiego w czerwcu 1895 r.

...

W Plancie z p. Marcinową Popiel i p.p. Chłapowskie

...

Z p. Wł. Łempickiemi hr. Plater i p. Hilchen

...

Panie: Al. Łempicka, Marya Chrapowicka i Zofja Meysztowicz (z wieńcem)

...

Rodzinna grupa w żałobie z p. Wł. Łempickiemi

...

Grupa niemowląt

...

Przy magnezyum w kamerze

...

Hr. Józefowie, p. A. St. Clair, i p. Bouffał

...

Kolacya przy świetle

...

Hr. Al. Platerowa z pp. Zofją i Alexandrą St. Clair

...

Z Radziwiłłami

...

Z Radziwiłłami przy magnezyum

...

Z Radziwiłłami

...

Hr. Józefowa Kossakowska z Lili i niańką

...

Przy herbacie

...

Z Administratorami Z.G. przy fortep.

...

Hr. Józef i Al. St. Clair

...

Hr. Zofja, Gabryela i Jadwisia Kossakowskie z p. Alex. St. Clair i Stasiem w stroju mamki

...

Panny służące

...

Hr. Staś i Gabryela w strojach mamki z Jadwisią i Lily

...

Rodzina Skwierczyńskich

...

Przy święconem w gabinecie

...

Z p. Urbanowiczową, p. Węcławowiczem i Marylkiem Zaleskim

...

Hr. Karolowie Radziwiłłowie z p. Skórzewską

...

Staś i Gabryela Kossakowscy z Marylkiem Zaleskim

...

Młodzi Radziwiłłowie z p. Skórzewską

...

Dominikowie Dowgiałłowie z synkiem Stasiem

...

Wyjazd ks. Radziwiłłów

...

Wyjazd na spacer (w dużej linijce)

...

Lili i Jadwisia z boną i p. Gabryelą

...

Z Radziwiłłami, p. W. Łempickim, Hr. hr. Józefami i p. Dowgiałłową

...

W Łabach majówka Towarzystwa Wiłkomierskiego, przy stole

...

Mała grupka przed werandą z ks. Styrowiczem

...

Z pp. Zumpt i Urbanowiczami

...

Hr. Stanisław Kossakowski z dziećmi i rodziną Dombrowiczów

...

Hr. St. Kossakowski z p. A. Montwiłłem, ks. Raczkowskim i ks.

...

P. Emilja Dombrowicz ze Stasiem i Gabryelą Kossakowskimi

...

Rodzina Bakuczonisów

...

Kiermasz w Wiłkomierzu

...

Przed lustrem: Hr. Zofja, Staś i Gabryela Kossakowscy i p. Antonina St. Clair

...

Staś i Gabryela Kossakowscy z p. Antoniną St. Clair

...

Panny Kościnkiewicz, z p. Teresą Płocką

...

Z Jadwisią w wózku

...

Hr. hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią, w ogrodzie

...

Na werandzie z Hr. Józefami, p. A. Dowgiałłową, p. Piottuch i p. Kessel

...

Żydzi z Szat, malarze

...

Wesele pp. Bujakowskich, w salonach

...

W salonie Pompejańskim

...

Nieznajoma dama z chłopczykiem

...

W kamerze przy magnezjum

...

Z pp. Chrapowickimi, Meysztowiczami, Łempickimi, p. Mongird

...

Partya Winta

...

Z XX. Radziwiłłami, Chrapowickimi, Meysztowiczami i Łempickimi

...

Żywy Obraz "Cezar poszukujący Prozerpiny"

...

Hr. Stanisław Kossakowski z p. A. Łempicką i p. M. Chrapowicką

...

Powieczorek z pp. Bujakowskimi i Chrapowickimi

...

Staś i Gabryela Kossakowscy z p. Gabryelem Zaleskim

...

Podzina Koninkiewiczów z p. Napieralskim i Płockim

...

Z księdzem Dekrmisem, proboszczem Giełwańskim

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy ze swoją córeczką Jadwisią na werandzie

...

Dzielenie się jajkiem i życzenia Wielkanocne

...

Bitwa Chocimska, obraz Sypniewskiego

...

Hr. hr. Stanisław, Józef i Staś Kossakowscy z p. Giedgowdem przed oficyna

...

W małej linijce, przed wieżą

...

Hr. Józef i Stanisław Kossakowscy z Antonim Ilnickim przepatrują rachunki

...

Czytanie gazet i listów

...

Pp. Alexandra Łempicka, Zofia Meysztowicz i Gabryela Kossakowska

...

Z p. A. Łempicką na ręku u Ojca

...

Pp. Marya Skwierczyńska, Kazimiera Niekraczanka i Ludwika Kałtucewicz

...

Rocznica urodzin p. Katarzyny Łempickiej z p. Zaleskim, Ks. Radziwiłłem

...

X. Karol Radziwiłł, p. K. Łempicka i Hr. St. Kossakowski

...

Na gimnastyce w ogrodzie wojtkuskim

...

Z p. St. Dowgiałło i p. Janem Potockim na pniu drzewa

...

Z p. Potockim przy altance w Dolinie

...

Przed werandą otwieranie listu

...

Wiwat 59 lat

...

Z pp. Konstantinowiczami i panią Karawodiną, Hr. Franciszkową

...

Z Hr. Zofją Kossakowsą na drzewie

...

Ze Stasiem przebranym za Niemca

...

Z hr. Gustawową Platerową z Giełwan z córkami

...

Dziewałtówek, Rodzina Kozakowskich

...

Z ks. Tołoczko przed ogrodnika domem

...

Na barjerce przy altance z dziećmi

...

Z p. Meysztowiczową z dziećmi

...

P. zofja Meysztowiczowa z dziećmi

...

Z Arturem Lubienieckim i Januszem Radziwiłłem

...

Pp. Apolonia i Antonina Zdybickie z Adamem Wińczą

...

Z p.p. Halpert i p. Antoniną St. Clair przebraną za murzynkę

...

Hr. Staś i Gabryela Kossakowscy z p. K. Łempicką

...

W Brzostowicy

...

W Raju, u stóp pomnika Adama

...

Polowanie, w rajku

...

W Młynowie z hr. Ledóchowską, hr. hr. Chodkiewiczami i pp. Łempicką

...

Przy magnez. z X. Michałem Ogińskim, Hr. Ludwikiem i Konstantym Platerami, X. Stanisławem Czetwertyńskim, Dowgiałłami oraz Tyszkiewiczami

...

Z p. St. Dowgiałło, ks. Razulewiczem, Jadwisia między zabawkami

...

Z p.p. Mickiewiczami i p. Wirjon w ogrodzie

...

Z Radziwiłłami, Jadwisia na stole sziedzi w swoim foteliku

...

Jadwisia Kossakowska z p. Krajewską i p. Anotniną Zdybicką

...

Dzieci Jerzego i Maryi z Branickich XX. Radziwiłłów

...

Z księdzem Łabokiem, przed Jego wyjazdem do Tuły

...

W sali balowej, przed lekcyą tańca

...

Hr. Stanisław, Zofja i Staś Kossakowscy z P. Meysztowiczami w sali balowej

...

Hr. Stanisławowie, Staś i Gabryela Kossakowscy z p.p. Alexandrami Meysztowiczami

...

Służba folwarczna w Plancie z p. Łempickim

...

Ks. Tołoczko w 50 letni Jubileusz swego kapłaństwa błogosławiący lud

...

Księża: Styrowicz, Wembre i Łabok

...

Z p. p. Kontowtami, w ogrodzie

...

Z Radziwiłłami i Kontowtami na gimnastyce

...

Panna Rompel z małemi Ilnickiemi

...

Wojtkuszki, grupa gęsiego

...

Hr. Stanisław, Gabryela, Staś, Hr. Zofja i Jadwisia Kossakowksie, p.p. Helena, Antonina i Pelagja St. Clairówny

...

[Siostry St. Clair: Mimi Bujakowska, Pela Kessel, Alunia Brodowska Helenka Morawska, Zofia (Zdenka) Kossakowska]

...

[Stanisław Kazimierz z rodziną]

...

[Stanisław Kazimierz z grupą]

...

[Stanisław Kazimierz z panami: Radziwiłłem, Łempickim, Chrapowickim i Meysztowiczem

...

[Stanisław Kazimierz z dziećmi]

...

[Grupa na tle pałacu wojtkuskiego w warszawskim pałacu]

...

[Grupa na tle pałacu wojtkuskiego]

...

[Grupa na tle pałacu wojtkuskiego]

...

[Grupa przed pałacem wojtkuskim]

...

[Panie na werandzie z Jadwisią]

...

Dożynki w Wojtkuszkach w 1900 r.

...

Orkiestra przed pałacem wojtkuskim

...

Rocznica 58 urodzin Stanisława Kossakowskiego w czerwcu 1895 r.

...

Grupa panów przed "ganeczkiem" w Wojtkuszkach

...

Hr. St. Kossakowski z p.p. St. Łempickiemi

...

Hr. Zofja, Staś i Jadwisia Kossakowscy

...

Panie: Al. Łempicka, Marya Chrapowicka i Zofja Meysztowicz

...

Genealogiczne drzewo rodziny Hr. Kossakowskich

...

P. Gabryela, Staś i p. Wolikowska

...

Przy magnezyum w salonie z p. Montwiłłową

...

Przy magnez. w gabinecie

...

Na paradnych schodach

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z p. Edmundem St. Clair

...

25 letnia rocznica ślubu hr. Ludwika Platera w Białaczewie

...

Z Radziwiłłami przed fortepianem

...

Grupa z królami migdałowymi

...

Sesya Zarządu Głównego

...

Przy kolacyi

...

Hr. Józefowie Kossakowscy, Władysławowie Łempiccy i Gabryela Kossakowska

...

Z ks. Radziwiłłami i Czetwertyńskimi na parę dni przed śmiercią ks. Czetwertyńskiej

...

Hr. Józefowie Kossakowscy z Lili na ręku matki

...

Rodzina z biustem Hr. Stanisława Szczęsnego przed oknami

...

Hr. Staś i Gabryela w strojach mamki z Jadwisią

...

Gabryela, Staś i Anulka Kossakowscy z Chrapowickimi

...

Z p. Urbanowiczową w salonie

...

Z Radziwiłłami i p. Skórzewską

...

Tadeusz Grużewski, Marylek Zaleski i Staś Kossakowski

...

Arcybiskup Zaleski z Indyanami

...

Ludwika Salminówna w powoziku

...

Jadwisia Kossakowska z p.p. Urbanowiczami

...

Z ks. Radziwiłłem, salutujący samom

...

Lili Kossakowska i Staś Dowgiałło z niańkami

...

Jan Dombrowicz z wnuczką i mamką

...

Z hr. Józefami w Linijce przec domem

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią (pan Hrabia klęczy)

...

Z pp. Łempickimi i Hr. A. Plater

...

Z p. Urbanowiczową

...

J. Krajewski z pannami (z kołowrotkiem)

...

Staś Kossakowski i młodzi Montwiłłowie konno

...

Z pp. Franciszkami Kończami

...

Z pp. Kozakowskimi

...

Staś Kossakowski z A. Ilnickim i Grużewskim

...

P.p. Alexandra i Pelagja St. Clairówny z p. Amelją Lipińską

...

Z chłopcem od fotografii w kole

...

Z Jadwisią na stole, na werandzie

...

Z Jadwisią przed wielkim lustrem

...

Hr. hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią, w ogrodzie

...

Dzień Chrapowickich ze Stasiem Kossakowskim

...

P. Antonina i Stanisława Zdybickie z p. Józefą Kosińską

...

Wesele pp. Bujakowskich, w salonach

...

Rodzina p. Medarda Kossakowskiego

...

Wachlarz z fotografii

...

W dużej zagrodzie rodzina

...

Hr. Stanisław, Józef, Staś i Jadwisia Kossakowscy, pp. Chrapowicka, Meysztowicz i Łempicka

...

Hr. Stanisław i Józef Kossakowscy z p. Chrapowickimi

...

Z XX. Radziwiłłami, Chrapowickimi, Meysztowiczami i Łempickimi

...

Pogadanka Agronomiczna

...

Z pp. Bujakwskimi

...

Przy pokerze z pp. Bujakowskimi, Chrapowickimi, p. Alex. St. Clair i hr. Plater

...

Obiad z pp. Chrapowickimi i Łempickimi

...

Podzina Koninkiewiczów z p. Napieralskim i Płockim

...

Z pp. Powickimi i Urbanowiczami

...

Arkonija, Studenci Ryskiej Politechniki

...

Kopia grupy rodzinnej z 1892 r.

...

Pożegnanie Napoleona I z Jenerałem Kossakowskim w Fontenebleau w 1814 r., fotografia z obrazu Suchodolskiego

...

Przy barjerce koło rajku

...

Maskarada, wieczorem

...

Przy słupie gimnastycznym

...

Koncert na harmonijce

...

Na werandzie z pp. Montwiłłami na imieniny hr. Zofji Kossakowskiej

...

Przed pałacem na kwietniku

...

Pani Leonowa Ilnicka z dziećmi

...

Rocznica urodzin p. Katarzyny Łempickiej z p. Zaleskim, Ks. Radziwiłłem

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z Jadwisią i boną w lesie Piwońiowskim

...

Kawa po obiedzie

...

Z p. St. Dowgiałło i p. Janem Potockim na pniu drzewa

...

Rodzina Ilnickich

...

Z pp. Dowgiałło, p. Benisławską, Ilnickimi i P. Hilchen

...

Wiwat 59 lat

...

Z pp. Konstantinowiczami i panią Karawodiną, Hr. Franciszkową

...

Z p. Gabryelą Kossakowską na drzewie

...

Hr. Stanisławowie Kossakowscy z p. St. Dowgiałło i p. Ant. St. Clair

...

Z p. Pauliną Hilchen w dzień jej imienin

...

Przy stole z X. Radziwiłłami. X. Janusz trzyma melona

...

Z ks. Tołoczko i ks. Raczkowskim. Księża siedzą

...

Na barjerce z p. Meysztowiczową

...

Na werandzie w Plebanii Wojtkuskiej z ks. ks. Malinowskim z siostrą i Bakuczonisem z bratem i Hr. St. Kossakowski

...

P.p. Kat. Łempicka, Hr. zofja Kossakowska i Zofja Meysztowiczowa z Jadwisią, Walutkiem i Zygmusiem

...

X. Janusz Radziwiłł i Hr. Lubieniecki konno z taborem podróżnym

...

Przed werandą. Z p.p. Mieczysławem Siesickim

...

Z pp. Halpert i p. Antoniną St. Clair przebraną za murzynkę

...

Na werandzie w Druskienikach

...

Hr. hr. Józefowie Kossakowscy z hr. Zofją Chodkiewiczówną

...

Z p. Markiwiczem na drzewie

...

14-ta rocznica urodzin Hr. Gabryeli Kossakowskiej i dożynki 1896 r.

...

Przyjazd hr. Tyszkiewiczów. Towiany Srebrne

...

Z Dr Mackiewiczem, p. Krzakowską, hr. Józefem i Panną Hilchen i Hr Platerową

...

Z p. St. Dowgiałło, ks. Razulewiczem, Jadwisia między zabawkami

...

Z p.p. Mickiewiczami i p. Wirjon na dziedzińcu

...

Z Radziwiłłami, Jadwisia na stole w swoim foteliku

...

Stanisław Szczęsny Potocki z synami

...

Dziecinny bal w Warszawie w Pałacu hr.hr. Kossakowskich

...

Z księdzem Łabokiem, przed Jego wyjazdem do Tuły

...

W sali balowej, przed lekcyą tańca

...

Hr. Stanisławowie i Staś Kossakowscy

...

Staś, Jadwisia i Gabryela Kossakowscy

...

Służba folwarczna z pisarzem prowontowym

...

Z ks. Łabowskim, w ogrodzie na moście

...

Henryk Sienkiewicz z synem i córką [kopia]

...

Z p. p. Kontowtami, w ogrodzie

...

Pp. Fronckiewiczowie i Fr. Elbowiczówna

...

Hr. Józefowie Kossakowscy z Lili

...

Wizyta Kowieńskiego Gubernatora p. Suchodolskiego, w Wojtkuszkach

Aktualności