Sygnatura: PL_1018_1870_012_019
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: List Józefa Edwarda Puzyny do Obywatela Naczelnika Wydziału Gospodarczego ZArządu Miejskiego
Data: 1947-11-20
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_012_019
Język: polski
Liczba skanów: 2
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności