Sygnatura: PL_1018_1870_010_006
Twórca: -
Tytuł: Odczyt Józefa Edwarda Puzyny w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych
Data: 1948-10-01
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_010_006
Język: polski
Liczba skanów: 2
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności