Sygnatura: PL_1018_1870_009_006
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: Rozkoszna dziewczyna w Teatrze Wielkim
Data: Nieznane
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_009_006
Język: polski
Liczba skanów: 2
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności