Sygnatura: PL_1018_1870_009_003
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: Z kurzem krwi bratniej...
Data: 1916
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_009_003
Język: polski
Liczba skanów: 12
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności