Sygnatura: PL_1018_1870_008_003
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: Odczyt naukowy poświęcony poezji, prozie zamieszczanej w tygodniku "Odrodzenie"
Data: Nieznane
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_008_003
Język: polski
Liczba skanów: 29
Postać: w archiwum istnieje oryginał i jego skan
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności