Sygnatura: PL_1018_1870_008_002
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: Recenzja pracy Jacka Woronieckiego pt. "Święty Jacek Odrowąż i sprowadzenie ZAkonu Kaznodziejskiego do Polski"
Data: Nieznane
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_008_002
Język: polski
Liczba skanów: 5
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności