Sygnatura: PL_1018_1870_007_005
Twórca: Puzyna, Józef Edward (1878-1949)
Tytuł: Opowieść o człowieczeństwie. Myśl Rodziewiczówny
Data: Nieznane
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_007_005
Język: polski
Liczba skanów: 27
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności