Sygnatura: PL_1018_1870_006_008
Twórca: Puzyna, Tadeusz (zm. 1788)
Tytuł: Puzyna Tadeusz Książę, Generał Maior i Brygadier Wojsk Litewskich. Ochorna z 7 Decembra 1784
Data: 1784-12-07
Źródło: Archiwum Książąt Puzynów
Sygnatura oryginalna: PL_1018_1870_006_008
Język: polski
Liczba skanów: 9
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności