Sygnatura: PL_1018_1745_001_006
Twórca: Dowgiałłowie (ród)
Tytuł: Manifest wzywający Litwinów do przyłączenia się do walki przeciwko rządom cara adresowany do Dominika Dowgiałly
Data: 1831
Źródło: Fundacja Kossakowskiego
Sygnatura oryginalna: 799-1237
Język: polskipolski
Liczba skanów: 0
Postać:
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności