Sygnatura: PL_1018_1764_020_001
Twórca: Niewodniczański, Tomasz (1933-2010)
Tytuł: Papiery Rodziny Kossakowskich, t. II
Data: 1817 - 1910
Źródło: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Sygnatura oryginalna: 98
Język: polski,arabski ,francuski ,rosyjski
Liczba skanów: 129
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi: Fotografie wykonał dr Tomasz Kozica. 1. „Spis znajomych, krewnych i przyjaciół w Rydze i Dubelnie”, bd., k. 1 2. Wycinki z gazet („Kłosy”, „Kurier Codzienny”, „Kurier Warszawski”, „Wiek”) z artykułami i informacjami dot. rodziny Kossakowskich, 1858-1881, bd. (9), k. 4, 7, 8, 16, 20, 37, 44, 47, 67, 104. 3. Wypis z „Journal de St. Petresbourg”, 1865 k. 31-32. 4. Korespondencja. Listy następujących: Giedroyć Romuald do Stanisława Kossakowskiego, 1865 k. 85-86. Kossakowska Aleksandra do Jana Chołoniewskiego, 1880 k. 26 Kossakowski Józef do Michaliny z Zaleskich Kossakowskiej, 1881 k. 66 fragm. Kossakowski Stanisław do NN, 1853, bd. (2) k. 10-11, 50, w tym koperta Mostowska Izabella do Stanisława Kossakowskiego, 1860 k. 14-15 Przeździecki Konstanty do Stanisława Kossakowskiego, 1870 k. 33-34, pieczęc lakowa. 5. Kossakowski Stanisław (?), Rysunki „Olesia Kossakowska we wrześniu 1858 roku“, k. 5. - „Paweł Popiel 1868”, k. 21. - Portret damy piszącej list, k. 27. - Portret mężczyzny, k. 35. - „Mama. Matka [Aleksandra z d. Laval Kossakowska] + 21 VI 1886”, k. 38. - „Mlle Berthe. Córka Jaquet”, k. 39. - „Stara. Pani Jaquet vel Stara”, k. 40. - Mlle Claar. Córka p. Jaquet”, k. 41. - „Marie Henriette d’Autriche Duchesse de Brabant, 25 Juillet 1854”. - „Le Cher Kauseuperda”, k. 49. - Głowa kobiety, k. 55. - Dziewczynka stojąca przy stoliku, k. 58. - „Pan Erazm Szpaczyński 1858 roku”, k. 111. - „Pomernacki Hieronim”, k. 112. - “R. 1853 27 Octobra Hercules z Gór Wiszniowych nosząc Hrabiego Leona Sowietnik i księdza za pomocą dwóch kijów bilardowych około bilarda”, k. 116. - Dwóch mężczyzn, k. 117. - Głowa mężczyzny, k. 119. Widok Archangielska, k. 2. - „Les malheurs de la colombe”, k. 42. k. 45. - Ściana z obrazami, k. 48. - „Le héros d’un jour”, k. 113. -“St. Vincent de Paul”, k. 114. - Sceny alegoryczne, (2), k. 57, 115, w tym rysunek piórkiem. - Scenki rodzajowe, (3), k. 108-110. - Architektura, krajozbrazy, (4) k. 36, 118, 118v., 120. 6. Löwenstern G., „La batterie demontée!“, bd., k. 4, rysunek 7. Portret br. Piotra Ostrowskiego kwestora klasztoru OO Bernardynów w Warszawie, 1859 k. 43, litografia Maksymiliana Fajansa według rysunku Stanisława Kossakowskiego. 8. Pobyt na Syberii w 1860. „Chambre ... en Sibérie, le 24 Juillet 1860”, k. 76 , akwarela. - „Uglaz . Chateau de Dimitri 1860“, k. 84, akwarela. - Rysunek i opis wytopu rudy żelaza, k. 77, akwarela „Ufimski ksiądz grecko-katolicki”, k. 78 fot. A. Buchgolz, Ufa. - „Ufimscy mieszkańcy – Baszkińcy”, k. 81 fot. A. Buchgolz, Ufa. - „Mieszkańcy Ufy – Rosjanie”, k. 87 fot. A. Buchgolz, Ufa. -„Ufimski kupiec – Tatar”, k. 88 fot. A. Buchgolz, Ufa „Jeune personne d’Orenbourg”, k.79 fot. - „Prétre catholique à Orenbourg“, 80 fot. –„Eglise Catholique à Orenbourg“, 80 fot. - Widok Ufy, k. 52, odbitka fotograficzna(?) „Kościół katolicki w Orenburgu:, k. 89 drzeworyt, wycinek z gazety „Souvenir de Russie. Reçu de Monsieur Czebateroff”, k. 82 9. Programy przedstawień teatralnych: salon p. Tyszkiewiczowej, Ryga, 20/8 IV 1868, k. 46 litografia Teatr Amatorski w Wojtuszkach, 1856 k. 75 druk. Teatr Michel, Moskwa (?), 1878 k. 74 druk. Teatr Rozmaitości, Warszawa, 1860 k. 13 druk. teatry warszawskie, 1857-1878 (3) k. 92-94. 10. Zaproszenia na wieczór w domu Kossakowskich dla następujących: Gerlicz Zdzisław, 1885 k. 71 druk. NN, bd., k. 51 druk., niewypełniony. 11. Zaproszenia na powitanie i uroczystości związane z planowaną wizytą cara Aleksandra II w Warszawie, 1870 (5) k. 59-63, podpisy prezydenta miasta Warszawy Kaliskta Witkowskiego. 12. Zaproszenia od: Kotzebue Paweł Ewstafijewicz generał gubernator warszawski, 1876 k. 53 III Korpus Piechoty, bd., k. 72-73 13. Zaproszenie na ślub Marii Górskiej z Kazimierzem Sobańskim, 1886 k. 68, litografia. 14. Bilety wizytowe: Giedroyć Romuald, , bd., k. 9. - Kossakowska Michalina z Zaleskich, bd., k. 25. - Odyniec Antoni Edward, 1885 k. 29. - NN, bd., k. 65 (arabski!!!) 15. Bilety na : loterię na ubogich zorganizowaną przez p. de Lamartine, Paryż 184x, k. 6. spektakl teatru amatorskiego w Sali Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności na korzyść ubogich, bd., k. 105, uszk. 16. „Program zabawy w Saskim Ogrodzie urządzonej 24 sierpnia/5 września 1865 roku z zezwoleniem Jasnie Wielomożnego Namiestnika w Królestwie Geenrała-Adiutanta Hrabiego Berga na korzyść mieszkańców miast Królestwa dotknietych klęską pożarów”, k. 90-91, litografia. 17. Nekrologi: Epstein Konstancja z Janaszów, 1872 k. 100. - Laval Jan, 1846 k. 99. - Odyniec Antoni Edward, 1885 k. 30. - Poletyło Wojciech, 1895 k. 101. - Wodzicki Alfred, 1900 k. 102. - NN, bd. k. 64 (hebrajski!!!!) 18. Fotografie rodzinne, 1867-1869, bd (3), k. 17-18; k. 97, fot. Constantin Schwendler, Dresden, 19. Fotografie: Łopaciński, bd., k. 70, fot. F. Łopatyńsky, R. Baczański. - „Hrabia Ignacy Tyzenhaus”, k. 96. - NN, bd. (2), k. 95, 98 20. Kossakowska Michalina z Zaleskich, inc. „Codzień słońce radośnie oświeca niebiosa.”, 1871 k. 103. Dopisek: „Pierwszy exemplarz pierwszej stronnicy poezji śp. Michaliny do panny Pauliny Milcher w dn. 21 Luty 1893”. 21. Modlitwa w dniu poświęcenia kościoła w Wilanowie, 1870 k. 19 druk. 22. Varia, 1864, bd. (8), k. 12, 22-24, 28, 54, 56, 69, 106-107.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności