Sygnatura: PL_1018_1764_021_002
Twórca: Niewodniczański, Tomasz (1933-2010)
Tytuł: Materiały do dziejów masy spadkowej po zmarłym Stanisławie Kossakowskim, kasztelanie kamieńskim
Data: 1803 - 1843
Źródło: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Sygnatura oryginalna: 153
Język: polski,łaciński ,niemiecki
Liczba skanów: 0
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi: Fotografie dokumentów wykonał dr Tomasz Kozica. 1. Wypis z postanowień komisji powołanej do administrowania masą spadkową po zmarłym Stanisławie Kossakowskim, Lwów 23 VIII 1803, s. 1-8. 2. „Kollokacja w sukcesji po Stanisławie Kossakowskim kasztelanie kami[e]ńskim massie Jwgo Prota [Potockiego] podług cessji od Jana Kantego Hrabi[ego] Morsztyna przyznanej dnia 15 Septembra 1803”, s. 9-12, widymat. 3. „Extractus Tabularis. Status Activi et Passivi Bonorum Głogoczów”, Lwów, 3 X 1810, s. 13-34, przesznurowany z odciśniętą przez papier pieczęcią, zatartą 4. „Continuatio as Statum Activum”, Lwów, 8 XII 1815, s. 35-36, przesznurowany z odciśniętą przez papier pieczęcią, zatartą 5. Nota skierowana do Wydziału Szlachty we Lwowie o rewersach Katarzyny z Leszczyńskich Węgierskiej na sumę 4032 zł i 4698 zł z masy spadkowej Stanisława Kossakowskiego, Stanisławów, 25 IX 1816, s. 37-40, z odciśniętą przez papier zatartą pieczęcią. 6. „Obwieszczenie sprzedaży dóbr” z sukcesji Stanisława Kossakowskiego, Lwów 25 II 1817, k. 53-56 druk. 7. „Consignatio Summarum Capitalium Fundi Religionis super bonis Mogielany[!] et Głogoczów inscriptarum per Dominum Stan[nislai] Konopka exsolutarum”, 1827, s. 41-48, z notą własnoręczną Stanisława Konopki pod tekstem. 8. Dekret Stutterheima w sprawie masy spadkowej Kossakowskich, Lwów 18 VI 1841, s. 49-52 z adnotacjami o wpisaniu go ksiąg dóbr Tuligłowy i Twierdza, odciśnięte przez papier pieczęcie Archiwum (Tabula) Galicji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności