Sygnatura: PL_1018_2017_001_008
Twórca: Archiwum Główne Akt Dawnych
Tytuł: Zespół Akt Archiwum Zabiełłów
Data: 1501-1926
Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Sygnatura oryginalna: PL_1018_2017_001_008
Język: polski
Liczba skanów: 171
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności