Sygnatura: PL_1018_1745_003_001
Twórca: -
Tytuł: Zgoda Gubernatora wojskowego w Wilnie na wydanie paszportu hrabinie Marii z Platerów Dowgiałło i Stefanii Piotuch na podróż do Prus, Austrii, Niemiec i Francji
Data: 1858-05-06
Źródło: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka
Sygnatura oryginalna: F99-1225
Język: rosyjski
Liczba skanów: 3
Postać: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Indeksy geograficzne:
Indeksy osobowe:
Uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie wyłącznie za zgodą Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" lub jednostki posiadającej prawa autorskie (Źródło)
Aktualności